Go digital or go home

Rozwijaj się w TalentHUB

Nov 23 2023 • 16 mins

O partnerach biznesowych Inicjatywy TalentHUB,  o tym co oferują studentom, o tym jak wygląda i zmienia się krajobraz śląskiej gospodarki, jak zmiany wpływają na rynek pracy, a także o jednym z najważniejszych sektorów przemysłu, jakim jest przemysł motoryzacyjny, opowiada Łukasz Górecki, dyrektor w KSSE inicjatywy klastrowej Silesia Automotive & Advanced Manufacuring.

Rozmowę przeprowadziła prof. Małgorzata Dobrowolska, dyrektor Szkoły Biznesu, kierownik Studiów MBA, twórczyni i koordynatorka inicjatywny TalentHUB