The Plate Sessions

Plate

Welcome to the Plate Sessions. You'll find inspirational conversations with business leaders in technology, marketing, and digital transformation. read less
BusinessBusiness
Consumptive or Generative AI? Larry Swanson on Artificial Intelligence in Content Experiences
Jun 20 2023
Consumptive or Generative AI? Larry Swanson on Artificial Intelligence in Content Experiences
Larry Swanson sheds light on the significance of Comsuptive Content, a paradigm that goes beyond churning out content for the sake of it. Learn how AI can revolutionize the way you engage your audience, creating content experiences that leave a lasting impression.Delve into the fascinating realm of AI-driven content curation and personalization, as Larry Swanson highlights its importance in capturing and maintaining your readers' attention. Explore the strategies to craft captivating content that speaks directly to your audience's desires and needs.Unleash the true power of Comsuptive Content as Larry Swanson unveils the transformative role of AI in enhancing content experiences. Gain insights into the practical applications of AI, enabling you to deliver exceptional content that resonates deeply with your readers.Join us on this thought-provoking journey with Larry Swanson as we explore the world of Comsuptive Content and embrace the profound impact of AI in content creation. Discover why generating content is no longer enough, and how AI can elevate your content strategy to unprecedented heights.0:00 Introduction3:20 The biggest 'content lessons'7:21 AI's impact on content 10:55 Why Consumptive AI is crucial12:55 Why non-stop generating content is clueless19:30 Why you need to start with Content Modelling 26:20 Headless CMS Implementation advice Link to Larry's website: http://larryswanson.comLearn more about Plate: https://www.getplate.com
Op zoek naar een Multisite CMS? Voorkom deze VALKUILEN
Feb 20 2023
Op zoek naar een Multisite CMS? Voorkom deze VALKUILEN
Het selecteren van een nieuw CMS om slim meerdere sites te ontwikkelen en beheren is nog niet zo eenvoudig. Door de jaren heen zijn we bij meer dan 100 multisite implementaties betrokken geweest. Zodoende weten we wat de grootste valkuilen zijn voor bedrijven die starten met multisite of hun huidige multisite willen vervangen. Die valkuilen zitten net zo vaak in techniek als in hoe deze techniek gebruikt wordt: de multisite configuratie. Wat zijn de valkuilen?Te weinig flexibiliteit in designHet is cruciaal om van te voren te analyseren hoe flexibel je bent in het beïnvloeden van de vorm van de websites binnen een multlsite. Is het binnen de multisite alleen mogelijk om het logo aan te passen? Of kun je bijvoorbeeld ook huisstijlkleuren en specifieke styling (wel of geen ronde hoeken) doorvoeren, eigen fonts toevoegen of zelfs van thema wijzigen binnen de site, waardoor alle onderdelen een andere vorm krijgen?We komen regelmatig (mislukte) multisite implementaties tegen waarbij de stakeholder van een individuele website klaagt over de beperkingen in het template als het bijvoorbeeld gaat om het doorvoeren van de branding van het individuele merk.Te weinig structuur en gelaagdheid in de multisite architectuurEen beperkte flexibiliteit in de multisite architectuur kan een risico betekenen voor het succes van de implementatie en adoptie door de content marketeers. Kijk daarom goed naar de structuur van het multisite framework en besteedt extra aandacht aan onderdelen zoals het moedertemplate, de mogelijkheid voor child themes, centrale updates en integraties.Als het framework onvoldoende in elkaar zit, kan dit leiden tot extra kosten voor het aanpassen van de structuur en kan het ook leiden tot een lagere gebruiksvriendelijkheid voor de content marketeers, wat kan resulteren in een lagere acceptatie en gebruik van het CMS.Dit kan op zijn beurt leiden tot een lagere productiviteit en een hogere TCO (total cost of ownership). Het is daarom belangrijk om de gelaagdheid van de multisite techniek goed te begrijpen en te kiezen voor een oplossing met voldoende flexibiliteit om aan de behoeften van de organisatie te voldoen.Te afhankelijk van een development partnerIedere marketeer heeft er een hekel aan om voor ieder wissewasje naar development te lopen. En dus moet je bij een multisite van te voren goed uitdenken welke zaken je ‘no-code’, dus zelfstandig, wilt kunnen aanpassen. Denk bijvoorbeeld aan de styling van onderdelen, het toevoegen van een extra taal of de complete inrichting van nieuwe pagina’s. Het gaat hier om zaken die verder gaan dan een eenvoudige tekstwijziging of het toevoegen van een nieuwsbericht. Uiteraard hangen deze meer complexere wijzigingen aan de vorm samen met de flexibiliteit van het multisite CMS.Geen multicontent mogelijkhedenMet multicontent kun je content globaal of lokaal maken en beheren in een multisite structuur. Dit kan kosten besparen door het voorkomen van dubbele opslag van mediabestanden en het verminderen van het aantal handelingen wat nodig is om deze te bewerken of te vervangen.Bovendien moet de multisite wel de mogelijkheid om toegangsbeheer in te stellen voor het maken en bewerken van content, wat kan helpen om de productiviteit en efficiency te verhogen en de veiligheid te waarborgen.Het ontbreken van een multisite visieMisschien wel de belangrijkste valkuil die we bij multisite implementaties zien. Er is vaak te weinig kennis van multisite waardoor er gekozen wordt voor een CMS wat nooit is opgezet voor multisite doeleinden zoals bijvoorbeeld WordPress. Zowel bij de implementatie partner als de klant ontbreekt het aan een goede visie op schaalbaarheid en be