PODCAST EPISODE

TSS350 ชีวิตออกแบบได้ ปรัชญาเดินดินฉบับน้าเน็ก

The Secret Sauce

Feb 13 2021 • 46 mins


สำหรับหลายคน สิ่งที่เติมเต็มชีวิตอาจไม่ใช่สิ่งที่ทำเงินได้ เราจึงนิยามสิ่งสิ่งนั้นว่างานอดิเรก แต่สำหรับอีกหลายคน เราก็ไม่สามารถปลีกตัวออกมาจากหน้าที่การงานได้ เคน นครินทร์ ชวน น้าเน็ก-เกตุเสพย์สวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา คุยเจาะลึกไลฟ์สไตล์แบบคนทำคอนเทนต์ เมื่อชีวิตโชคดีได้เจอกับงานที่ ‘เลี้ยงทั้งตัว เลี้ยงทั้งใจ’ และเปิดมุมมองจุดยืนในแง่ประเด็นสังคม การเมือง และความแตกต่างของผู้คน