PODCAST

Nhật Ký quá trình tôi trở thành Kẻ Gác Cửa Điện Âm

Ngự Kiếm

Tôi là dân IT – Thời đại 4.0 tôi cũng giống mọi người không tin Ma Quỷ Thần Thánh gì cả. Ấy vậy đâu ai ngờ kẻ như tôi lại trở thành Kẻ Gác Cửa Điện Âm. Haizz..!
Đế Bá Tập 980 [Chương 4896 đến Chương 4900]Đế Bá Tập 979 [Chương 4891 đến Chương 4895]Đế Bá Tập 978 [Chương 4886 đến Chương 4890]Đế Bá Tập 977 [Chương 4881 đến Chương 4885]Đế Bá Tập 976 [Chương 4876 đến Chương 4880]Đế Bá Tập 975 [Chương 4871 đến Chương 4875]Đế Bá Tập 974 [Chương 4866 đến Chương 4870]Đế Bá Tập 973 [Chương 4861 đến Chương 4865]Đế Bá Tập 972 [Chương 4856 đến Chương 4860]Đế Bá Tập 971 [Chương 4851 đến Chương 4855]Đế Bá Tập 970 [Chương 4846 đến Chương 4850]Đế Bá Tập 969 [Chương 4841 đến Chương 4845]Đế Bá Tập 968 [Chương 4836 đến Chương 4840]Đế Bá Tập 967 [Chương 4831 đến Chương 4835]Đế Bá Tập 966 [Chương 4826 đến Chương 4830]Đế Bá Tập 965 [Chương 4821 đến Chương 4825]Đế Bá Tập 964 [Chương 4816 đến Chương 4820]Đế Bá Tập 963 [Chương 4811 đến Chương 4815]Đế Bá Tập 962 [Chương 4806 đến Chương 4810]Đế Bá Tập 961 [Chương 4801 đến Chương 4805]

0:00