Omukeikuru, Omugabe, hamwe n'ekyoozi.

Mbaganire—An African Folktales Podcast

Dec 17 2020 • 22 mins


Obu omukeikuru yatungire ekyoozi kyokutangaaza kwonka mutabani w'omugabe akakyimutwaaraho.