شاهِ شاهان

Radio Cafe Podcast - پادکست راديو کافه

Jun 29 2023 • 1 hr 21 mins

سلام، من پوریا عبدی پور هستم؛

تو این اپیزود، نور بر خورشیدی میندازیم که عظمتش نه تنها یک امپراطوری، بلکه تمام جهان رو در طول زمان تحت تأثیر قرار داد…

امروز از یک پادشاه بزرگ، شاه شاهان، یکی از فراعنه مصر، یک جنگاور، یک اصلاح گر

امروز از داریوش بزرگ، سومین پادشاه امپراطوری پارسی هخامنشی میگوییم…

اثر:
پوریا عبدی پور

You Might Like