PODCAST EPISODE

Daniel Burrows in conversation with Chris Williamson

CASCADE Talks

Jun 29 2021 • 24 mins


Dr Daniel Burrows is in conversation with Chris Williamson, a social work practice educator  and trainer to talk about the implications of the study 'Voices of Carers during the COVID-19 Pandemic:Messages for the future of unpaid caring in Wales' for social work practice. The study has been published by Cardiff University.

Mae Dr Daniel Burrows mewn cysylltiad â Chris Williamson, hyfforddwr ac addysgwr ymarfer gwaith cymdeithasol i drafod goblygiadau’r astudiaeth ‘Lleisiau Gofalwyr yn ystod Pandemig COVID-19: Negeseuon ar gyfer dyfodol rhoi gofal di-dâl yng Nghymru’ i ymarfer gwaith cymdeithasol. Mae’r astudiaeth wedi’i cyhoeddi gan Brifysgol Caerdydd.


Music: The Right Direction by Shane Ivers

Cerddoriaeth: The Right Direction by
Shane Ives

0:00