PODCAST EPISODE

Supporting Care Experienced Parents Podcast

CASCADE Talks

Oct 14 2021 • 46 mins


Join Louise Roberts and Rachael Vaughan for this special edition podcast discussing parenthood for young people in and leaving care. The podcast features care-experienced parents, as well as guest speakers from Voices from Care Cymru, NYAS Cymru and TGP Cymru.

An insightful and thought-provoking conversation, discussing the need for policy and practice change, innovative efforts to support parents and the newly developed good practice charter.

For more information on the project, visit our website.

Ymunwch â Louise Roberts a Rachael Vaughan ar gyfer y podlediad arbennig hwn yn trafod bod yn rhiant i bobl ifanc a gadael gofal. Mae'r podlediad yn cynnwys rhieni â phrofiad o ofal, yn ogystal â siaradwyr gwadd o Voices from Care Cymru, NYAS Cymru a TGP Cymru.

Sgwrs graff sy'n ysgogi'r meddwl, gan drafod yr angen am newid polisi ac ymarfer, ymdrechion arloesol i gefnogi rhieni a'r siarter arfer da sydd newydd ei datblygu.

Am fwy o wybodaeth am y prospect, ewch i'n wefan.

0:00