Om spel

Modermodemet

Mar 28 2024 • 51 mins

Vi pratar lite om spel. Är AAA-spel dåliga? Är gamla spel bättre? Kan Anders hålla sig ifrån att avbryta Bartek? Nej, nej och nej.

Hostingen av Modermodemet sponsras av Dekalfabriken

You Might Like