Tập 41. Nghe nói là học tài thi phận?

Nghe Nói Là

Aug 25 2022 • 36 mins

Hầu như ai cũng có trải nghiệm thi cử. Làm sao để có thể đạt được kết quả thi tốt nhất? Có phải chỉ học chăm chỉ là đủ? Trong tập này hãy cùng chúng mình trò chuyện về việc học hành & thi cử nhé!

P.s: rất xin lỗi các bạn vì chất lượng âm thanh của tập này hơi kém một chút.

Các tác phẩm được nhắc tới trong tập này:
1. Phim Dragon Zakura
2. Những ngày thứ Ba với thầy Morrie (Mitch Albom)

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/nghe-noi-la/message

You Might Like

Stuff You Should Know
Stuff You Should Know
iHeartPodcasts
This American Life
This American Life
This American Life
Radiolab
Radiolab
WNYC Studios
Bad Batch
Bad Batch
Wondery
The Way I Heard It with Mike Rowe
The Way I Heard It with Mike Rowe
The Way I Heard It with Mike Rowe
The Ezra Klein Show
The Ezra Klein Show
New York Times Opinion
Freakonomics Radio
Freakonomics Radio
Freakonomics Radio + Stitcher
Girls Next Level
Girls Next Level
Holly Madison and Bridget Marquardt
The Shrink Next Door
The Shrink Next Door
Wondery | Bloomberg
Literally! With Rob Lowe
Literally! With Rob Lowe
Stitcher & Team Coco, Rob Lowe
Scared To Death
Scared To Death
Dan Cummins
Am I the Jerk?
Am I the Jerk?
youtube.com/amithejerk
Armstrong & Getty
Armstrong & Getty
Armstrong & Getty