Viên Cung Di: Thế lực chống Trump có kế hoạch chính biến, nhưng không chỉ vậy

TRITHUCVN's Podcast

Nov 7 2020 • 7 mins

Bầu cử Tổng thống Mỹ nhiều lần trắc trở, dường như có vài vòng khó phân biệt thắng thua. Một số bang quan trong mà ông Trump dẫn đầu đều bị ông Biden vượt lên do phiếu bầu gửi qua đường bưu điện. Khi bang Arizona do ông Biden dẫn đầu với 6,8 điểm, nhưng còn 540.000 phiếu chưa kiểm, các hãng tin như AP, Fox News và nhiều truyền thông chủ lưu ở Mỹ đã vội vã tuyên bố ông Biden thắng bang này. Ông Trump cho biết, nếu chỉ kiểm số phiếu hợp pháp, thì ông sẽ thắng một cách dễ dàng. Hiện tại tình huống dường như là truyền thông chủ lưu tại Mỹ và các thủ đoạn bất hợp pháp đã đánh bại ông Trump và Đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, ông Viên Cung Di, một nhà tư bản công nghiệp Hồng Kông đang sống tại Mỹ lại cho rằng đằng sau còn có âm mưu to lớn hơn. Ông tin rằng, thế lực chống Trump đang vạch kế hoạch chính biến, nhưng đây chỉ là một phần trong bàn cờ.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/the-gioi/vien-cung-di-the-luc-chong-trump-co-ke-hoach-chinh-bien-nhung-khong-chi-vay.html

You Might Like

The Daily
The Daily
The New York Times
The Dan Bongino Show
The Dan Bongino Show
Cumulus Podcast Network | Dan Bongino
WSJ What’s News
WSJ What’s News
The Wall Street Journal
The Glenn Beck Program
The Glenn Beck Program
Blaze Podcast Network
Mark Levin Podcast
Mark Levin Podcast
Cumulus Podcast Network
Morning Joe
Morning Joe
Joe Scarborough and Mika Brzezinski, MSNBC
Pod Save America
Pod Save America
Crooked Media
The Rachel Maddow Show
The Rachel Maddow Show
Rachel Maddow, MSNBC
The Ben Shapiro Show
The Ben Shapiro Show
The Daily Wire
Morning Wire
Morning Wire
The Daily Wire
The Matt Walsh Show
The Matt Walsh Show
The Daily Wire
The New Yorker Radio Hour
The New Yorker Radio Hour
WNYC Studios and The New Yorker