52 Du älskar det onda

Psaltarklanger

Jan 3 2022 • 1 min

Du älskar det onda mer än det goda, kommer hellre med lögn än med sanning. Du älskar ord som gör skada och svekfullt tal. v5-6 Bön: Herre, jag tar min tillflykt till dig och litar på din nåd och din godhet. Stärk mig i kampen mot det onda i världen och i mitt eget liv.