61 - "וְאֶל מִי תְדַמְּיוּנִי וְאֶשְׁוֶה יֹאמַר קָדוֹשׁ"

מורה הנבוכים לרמב״ם

Apr 11 2021 • 37 mins

כותרת משנה: שיעור 61 - ח"א, פרקים נה-נו

תאריך: רביעי, ג שבט התש"ף

תקציר: בפרק נה לימד הרמב"ם על הצורך לשלול מה' גשמיות, הפעלות, העדר (ומציאות שלמות בכח שאינה בפועל), וכל דמיון והשוואה לבריותיו, ולימד על הצורך בהכרה מעמיקה של מדעי הטבע והלוגיקה לשם רכישת ודאות בכל זה. כל זה מהווה הקדמה לפרק נו. בפרק נו מתוך הבנה מעמיקה מהי דומות ומהם התנאים ליחס בין שני עצמים מראה הרמב"ם שדבריהם של מייחסי תארי החיוב לבורא סותרים את עצמם, וממילא מתבאר ההכרח שבשלילת תארים אלו מן הבורא.

You Might Like

The Jordan B. Peterson Podcast
The Jordan B. Peterson Podcast
Dr. Jordan B. Peterson
The Daily Stoic
The Daily Stoic
Daily Stoic | Wondery
Am I the Genius?
Am I the Genius?
youtube.com/@amithegenius
The Rachel Hollis Podcast
The Rachel Hollis Podcast
Three Percent Chance
Martha Debayle
Martha Debayle
Martha Debayle
The Lazy Genius Podcast
The Lazy Genius Podcast
Kendra, The Lazy Genius
Try This
Try This
The Washington Post
Healing Frequency Music
Healing Frequency Music
Healing Frequency Music
The Sabrina Zohar Show
The Sabrina Zohar Show
The Sabrina Zohar Show