Jan Andil: Tělo, jako obraz duše // Karmelitánské pondělky - 6. 12. 2021

U ambonu

Dec 6 2021 • 11 mins

Bosý karmelitán Jan Andil promlouvá o tělu, jako obrazu duše. Ve svých myšlenkách zmiňuje např.: "Duchovní a duševní život není něčím abstraktním, ale ve svých konkrétních tělesných projevech, ve tváři, v postoji, pohybu a chování se odráží v každodenních situacích. Jako není víra, bez skutků, tak není život ber projevů."