PODCAST

Em trên 18

Meomeo, Bóng Bay & TràMie

Podcast bởi 3 cô gái trên 18 tuổi về chủ đề hẹn hò, tình yêu, và tình dục. Kỳ mới lên sóng vào tối thứ Tư cách tuần. Follow our Instagram: @emtren18 Intro song creadit – 'Soda' by Ikson (https://www.iksonmusic.com)