Phe Đối lập nói kế hoạch năng lương của Lao Động sẽ đưa tới thảm họa

SBS Vietnamese - SBS Việt ngữ

Dec 12 2022 • 5 mins

Đã có nhiều phản ứng trái chiều đối với quyết định của Nội các Quốc gia hôm thứ Sáu về việc hạn chế giá năng lượng và cung cấp hỗ trợ để trang trải các hóa đơn ngày càng tăng. Phe đối lập cho rằng kế hoạch này là một công thức dẫn đến thảm họa.

You Might Like

SGP2020
SGP2020
Anh Dep Trai
Trạm Radio
Trạm Radio
Trạm Radio
MCV Network
MCV Network
MCV Network
SAONews
SAONews
SAOStar
Ear Biscuits
Ear Biscuits
Mythical