Τοξικ και Βότκα

Georgiana And Celia

Τι πιο λογικό από την τοξικότητα; Τι πιο αναγκαίο από τη βότκα; Έτσι κι εμείς κάθε σουκου βρισκόμαστε και φιλοσοφουμε για την ζωή, τις σχέσεις, κι οτιδήποτε άλλο μπορούμε. Γιατί πολύ απλά δεν πληρωνόμαστε αρκετά σε αυτή τη ζωή για τόση τοξικότητα.

read less
ComedyComedy
ImprovImprov