PODCAST EPISODE

Sondag 6 van meditasie-reeks #Spoorlangs

Ronell Bezuidenhout: Daaglikse meditasie-potgooi en Veelkleurig-onderhoude

Apr 9 2022 • 3 mins


Palmsondag bly 'n vreemde dag.  'n Dag vol "Hosanna's" wat - vyf dae later - verander in "Kruisig Hom"-krete.  Op Palmsondag is Jesus die mense se held - uiteindelik is die Messias hier (Matt 21:8-9).  Enkele dae later kroon die soldate Hom inderdaad as die Koning van die Jode:  met dorings.  Hoe is dit dat die mense Jesus so misverstaan het?  Hulle verwag 'n regeerder, en intussen kry hulle 'n Jesus wat net 'n paar aande later, met 'n voorskoot om hom gebind, vuil voete was.

Deur die eeue maak mense steeds van Jesus iemand anders.  'n "Ons"-Jesus. 'n Suksesvolle Jesus. 'n Jesus wat in indrukwekkende katedrale en kerkgeboue woon in plaas van tussen die armes en die eenkant-gestotenes.  Het die mense vergeet wat Jesus gesê het: “My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. As my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my onderdane geveg het sodat Ek nie aan die Jode uitgelewer sou word nie” (Joh 18:36).

Oor-en-oor vra Jesus:  "Maar julle, wie sê julle is Ek?" (Matt 16:15).  Die vraag laat my dink aan die dag toe Jesus gedoop word, "Net toe Hy uit die water kom, het Hy die hemel sien oopskeur en die Gees soos 'n duif na Hom toe sien neerdaal. Daar was ook 'n stem uit die hemel: “Jy is my geliefde Seun. Oor Jou verheug Ek My.” Ons hoor aan die begin van Jesus se reis presies wie Hy is!   Palmsondag wys dit vir ons:  "Jubel, Sion! Juig, Jerusalem! Jou koning sal na jou toe kom. Hy is regverdig en hy is 'n oorwinnaar, hy is nederig en hy ry op 'n donkie, op die hingsvul van 'n donkie" (Sag 9:9).

Dan maar weereens vra:  "En jy, wie sê jy is Ek?"

GEBED:  Hou aan om die vraag vir my ook te vra, Here.  En gebruik elke Palmsondag om my te herinner wie U is.

SKILDERY-BRON: Pietro Lorenzetti, 'n Italiaanse skilder, se mees ambisieuse werk die “Passie” fresco siklus in die Kerk van San Francesco in Assisi. Die -siklus begin met “Die toetrede tot Jerusalem” 1320.

POTGOOIE: Jy kan die dagstukkies van die #Spoorlangs -reeks  daagliks op alle bekende potgooi-platforms volg.  Vir meer inligting: https://ronellbezuidenhout.buzzsprout.com/


MUSIEK:   Op PalmSondag 2022 kyk ons na musiekvideo van die bekende “Hosanna” deur die Saddleback Aanbiddingsgroep.  Hulle het die  opname  vir PalmSondag 2021 gedoen

Uit die liriek:


The angels bow down at the thought of You
The darkness brings way to the light for You
The price that you paid gives us life brand New
Hosanna forever we worship You
For you are the joy that my soul longs for
The lamb that was slain for my sins and the One I adore
King of kings, Ruler of everything
Hosanna forever we worship You

https://youtu.be/5m-QB5hgMSE