Fremtidens digitale læring - fra HoloLens til digitale tvillinger - MADE Podcast

MADE Podcast

Feb 8 2022 • 29 mins


HoloLens, virtual reality, digitale tvillinger og digitale biblioteker med interaktive videoer.

Fremtidens digitale læringsværktøjer byder på myriader af forskellige metoder og teknologier. Det, de har til fælles, er, at de markant ændrer måden, vi lærer på.

I denne MADE Podcast diskuterer og tester vi fremtidens digitale læring sammen med virksomheden J. Krebs & Co., chef for forskning, analyse og videregående uddannelse i Teknologipagten Emilie Normann og chefkonsulent og leder af initiativet MADE Learning Factory Camilla Nellemann.

Find flere historier om Produktionsdanmark på made.dk.