PODCAST EPISODE

Ներարկեք արժեքներ

AWR -Ամուսնական երջանկության գաղտնիքները

Feb 8 2021 • 6 mins


Հարկավոր է լավատեսություն և այնպիսի արժեքներ ներարկել երեխաներին, որոնք խթան կհանդիսանան հասնելու իրական հաջողությունների: