Selena Experience. Budowanie przyszłości #1: Badania i rozwój (Wojciech Komala)

Selena Experience. Budowanie przyszłości

Dec 8 2022 • 18 mins

Wojciech Komala

Absolwent Politechniki Śląskiej, gdzie studiował na kierunku Technologia Chemiczna, ze specjalizacją Technologia Chemiczna Organiczna. Dodatkowo ukończył Sankt Gallen Business School we współpracy z krakowskim Uniwersytetem Ekonomicznym, uzyskując tytuł Master of Business Administration, specjalność International Master of Business Administration.

Karierę zawodową, w ramach badań i rozwoju, rozpoczął w 2002 r. w firmie chemicznej, specjalizującej się w opracowywaniu polimerów dyspersyjnych stosowanych w produktach chemii budowlanej. Następnie zdobywał doświadczenie w firmie produkującej farby i powłoki malarskie. Pełnił szereg globalnych funkcji kierowniczych w dziale badań i rozwoju, gdzie brał udział w rozwoju nowych produktów, zarządzając kilkoma międzynarodowymi zespołami R&D.

Jako Global R&D Director (dyrektor ds. Badań i Rozwoju) Grupy Selena koncentruje się na wielu frontach transformacji firmy – bardziej efektywnych badaniach i rozwoju, tworzeniu globalnego zespołu badawczego, poprawie satysfakcji pracowników, wprowadzaniu innowacji typu front-end, przedstawia zalecenia oparte na wynikach badań i efektywności produktów; tworzy strategie funkcjonalne i ustanawia cele dla podległych jednostek oraz opracowuje budżety, polityki, procedury wspierające infrastrukturę funkcjonalną Grupy.