Selena Experience. Budowanie przyszłości #2: Zrównoważony rozwój (Ewa Kosmala)

Selena Experience. Budowanie przyszłości

Jan 4 2023 • 23 mins

Ewa Kosmala

Global Sustainability Director (dyrektor Departamentu ds. Sustainability) w Grupie Selena, fizyk budowli i pasjonatka budownictwa zrównoważonego, ekspert ESG. Od wielu lat działa w branży zrównoważonego budownictwa. Jest asesorem wielokryterialnych systemów oceny środowiskowej budynków m.in. BREEAM, LEED i HQE.

Przez dwie kadencje pełniła funkcję członka zarządu Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego (PLGBC). Brała udział w pracach nad zielonymi zamówieniami publicznymi (Green Public Procurement) dla branży izolacji cieplnych w Instytucie Techniki Budowlanej, a także w europejskim projekcie Open House, przygotowującym otwarty system oceny środowiskowej dla budynków.

Przez wiele lat uczestniczyła w pracach zespołów technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN), w tym KT 307 ds. zrównoważonego budownictwa. W ramach pracy dla PKN wspierała transformację producentów wyrobów budowlanych na ścieżkę sustainability, wdrażała polityki zarządzania deklaracjami środowiskowymi wyrobów typu III (EPD) oraz strategię ESG w firmach produkujących wyroby budowlane. Jest współautorką książki „Zrównoważone budynki biurowe”, wydanej przez PWN i Stowarzyszenie PLGBC.