Ân sủng & ý chí - Lm. Đaminh Nguyễn Văn Minh

Tổng Giáo Phận Sài Gòn

Dec 3 2021 • 17 mins

Bài giảng của Lm. Đaminh Nguyễn Văn Minh trong thánh lễ kính Thánh Phanxicô Xaviê, linh mục, cử hành lúc 17:30 ngày 3-12-2021 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước.