Listen Ad-free

#Tech – Konfidensialitet vs tilgjengelighet av data i helsesektoren

i loopen

May 12 2022 • 40 mins

For å få rask og god helsehjelp kan det være nyttig at helseinformasjon er tilgjengelig når vi møter opp hos ny fastlege, eller blir innlagt på sykehus. Samtidig er det viktig å ivareta folks personvern og spare pasienter for unødvendig deling av helsedata. Divisjonsdirektør for strategi i Direktoratet for e-helse, Karl Vestli, og partner i Deloitte Advokatfirma, Hanne Pernille Gulbrandsen, diskuterer behovet for å finne en balanse mellom konfidensialitet og tilgjengelighet av data i helsesektoren.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.