PODCAST EPISODE

modlitby za Európu - Rumunsko

Slovenská Misijná Sieť

Mar 27 2022 • 3 mins


2. Timotejova 4:8 - Už mám pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi dá v onen deň Pán, spravodlivý sudca, no nie iba mne, ale aj všetkým, čo s láskou očakávajú jeho zjavenie.

SMS Kalendár 2022 - bit.ly/SMSKalendár2022

http://bit.ly/nzes-dnes