Pre-eclampsia

Healthy Debate

Oct 19 2023 • 17 mins

Ym mhennod ddiweddaraf ein cyfres podlediad, rydym yn siarad ag arbenigwyr bydwreigiaeth am brawf cyflym newydd i ddiagnosio cyneclampsia, sy’n helpu i wella diagnosis, atal cymhlethdodau mamol, lleihau marw-enedigaethau ac atal genedigaethau cyn amser.

In the latest episode of our podcast series we speak to midwifery experts about a new rapid test to diagnose pre-eclampsia, which helps improve diagnosis, prevent maternal complications, reduce still births and prevent pre-term deliveries.

You Might Like

8 Hour Sleep Music
8 Hour Sleep Music
8 Hour Sleep Music
Relaxing White Noise
Relaxing White Noise
Relaxing White Noise, LLC
Huberman Lab
Huberman Lab
Scicomm Media
Sex With Emily
Sex With Emily
Dr. Emily Morse
White Noise and Sleep Sounds (12 Hours)
White Noise and Sleep Sounds (12 Hours)
White Noise and Sleep Sounds (12 Hours) to Sleep | Study | Relax | Soothe a Baby
Audio Porn Podcast
Audio Porn Podcast
Terrell Heathcote
Meditation Sounds
Meditation Sounds
Meditation Sounds
7 Good Minutes
7 Good Minutes
Clyde Lee Dennis
Guided Sleep Meditation & Sleep Hypnosis from Sleep Cove
Guided Sleep Meditation & Sleep Hypnosis from Sleep Cove
Sleep Hypnosis, Meditations and Bedtime Stories
Sleep With Me
Sleep With Me
Dearest Scooter