Master Growth #10 - EASI - Test typologiczny. Zachowania i motywacje.

Master Growth - teoria i praktyka testów diagnostycznych oraz rozwojowych

Apr 26 2022 • 20 mins

Test typologiczny EASI ułatwia zrozumienie: co motywuje ludzi, co wspiera tworzenie zrównoważone i dobrze funkcjonujące zespoły. Pomaga zwiększyć wydajność zespołów.
Model testu typologicznego EASI zbudowany jest w oparciu o pięcioczynnikowy model osobowości BIG FIVE (PMO) Paula Costy i Roberta McCrae.
WIELKA PIĄTKA jest współczesną i wiodącą teorią w badaniach osobowości i znajduje potwierdzenie w badaniach na całym świecie, przez co można go nazwać międzykulturowym i uniwersalnym modelem. Analiza czynnikowa modelu EASI wykazała dobrą trafność konstrukcji w odniesieniu do modelu pięcioczynnikowego osobowości.