Master Growth #7 - Analiza danych. Automatyzacja procesów.

Master Growth - teoria i praktyka testów diagnostycznych oraz rozwojowych

Dec 7 2021 • 22 mins

Analiza danych w oparciu o cyfrową platformę Master Metis. Jak automatyzować i optymalizować procesy HR w oparciu o intuicyjny system do zarządzania testami i kwestionariuszami end-end.