Master Growth #11 - ACE - Test poznawczy. Logiczne i analityczne wnioskowanie.

Master Growth - teoria i praktyka testów diagnostycznych oraz rozwojowych

Apr 27 2022 • 21 mins

ACE test kognitywny ocenia kompetencje w zakresie logicznego rozumowania analitycznego oraz przewiduje wyniki i przyszłe sukcesy. Test zdolności poznawczych ACE pomaga firmom wybrać odpowiednią osobę na dane stanowisko w oparciu o badanie potencjału. Przewiduje wydajność i przyszły sukces na danym stanowisku.