זריקת חסידות הפודקאסט

Zvi W Zidon

שידורי יהדות לימודי תניא חסידות הלכה באונליין ובדיגיטל. בקרו את זריקת חסידות בערוצים השונים: לומדים יהדות וחסידות ברשת, הרשמו לערוץ היוטיוב, פייסבוק, ווצאפ ,פודקאסטים ועודhttps://heb.centernyc.com/zrikat .בפודקאסט זריקת חסידות ניתן ללמוד מגוון נושאים כגון פרשת השבוע לאור החסידות זוגיות ושלום בית הלכה הגות תניא ועוד ניתן להאזין לפודקאסט בכל אפליקציות הפודקאסטים המוכרות וגם באתר מרכז ניו יורק ב"ה שנהיה חסידים אמן הדבר היחיד שחסר הוא - שיהודי יפקח את עיניו כדבעי, ויראה איך שהכל כבר מוכן לגאולה! — משיחת ש"פ ויצא ה'תשנ"ב הרבי מליובאוויטשכאשר יהודי הולך על פי דרכי התורה, הוא נעשה בעל הבית על העולם כולו... הוא פועל שלום בין אומות העולם, ובין האומות ועם ישראל. read less

יג תשרי ביאור היום יום בעברית, רמב"ם-הלכה יומית וביאור התפילה 📖 שיעור תורה יומי. היום יום י"ג בתשרי.
2d ago
יג תשרי ביאור היום יום בעברית, רמב"ם-הלכה יומית וביאור התפילה 📖 שיעור תורה יומי. היום יום י"ג בתשרי.
היום יום יג תשרי בעברית:הסתלקות אדמו"ר מהר"ש - תרמ"ג - ומנוחתו כבוד בליובאוויטש.תחילת איגרת סימן כ"ב וסופה - לא בא בדפוס באגרת הקודש. (נדפס בקובץ 'התמים' חוברת שניה).לצפיה בשיעורhttps://youtu.be/_HXroIQKfno///ספר היום יום: חיבורו הראשון של הרבי מליובאוויטש, הינו לוח שנה, המחלק את לימודי החת"ת בהתאם לתקנתו של אדמו"ר הריי"צ. התווספו בהוצאתו שתי מטרות נוספות, פרסום מנהגי חב"ד, וריכוז פתגמים קצרים מתורת החסידות. הליקוט נערך על ידי הרבי. המנהג שהתפשט בין אנ"ש הוא ללמוד בכל יום את האמרה המופיעה בלוח בתאריך היום.///בפודקאסט\וידיאו אנחנו מעלים שיעור תורה יום יומי קצר וחסידי מסודר ומבואר לפי היום יום- לוח אור זרוע לחסידי חב"ד:היום י"ג תשרי.השיעור קצר אבל כולל בתוכו חסידות, הלכה ופירושי התפילה עם הרב שרגא פייביש זלמנוב שליח הרבי מליובאוויטש לקווינס ניו יורק יסביר שלושה נושאים בקצרה: 1. ספר היום יום יג בתשרי בעברית, ביאור והסברים2. הלכות בקצרה מהרמב"ם,3. ביאור והסברים על תפילת עקדת יצחק של שחרית.#היום_יום#שיעור_יומי#רמבם#חסידותהרשמו לזריקת חסידות בערוצים השוניםלומדים יהדות וחסידות ברשת, הרשמו לערוץ היוטיוב, פייסבוק, ווצאפ ,פודקאסטים ועודhttps://heb.centernyc.com/zrikatבחסותhttps://allmychildrendaycare.com/stonesecurityservice.comהרשמו לזריקת חסידות בערוצים השוניםלומדים יהדות וחסידות ברשת, הרשמו לערוץ היוטיוב, פייסבוק, ווצאפ ,פודקאסטים ועודhttps://heb.centernyc.com/zrikat
יב תשרי ביאור היום יום בעברית, רמב"ם-הלכה יומית וביאור התפילה. שיעור תורה יומי היום יום י"ב בתשרי
3d ago
יב תשרי ביאור היום יום בעברית, רמב"ם-הלכה יומית וביאור התפילה. שיעור תורה יומי היום יום י"ב בתשרי
היום יום יב תשרי בעברית ואידיש:ברית כרותה לתעמולה ועבודה במועצות חכמה ובקירוב הדעת שאינה חוזרת ריקם.לצפיה בשיעורhttps://youtu.be/iBv4rkquUTM///ספר היום יום: חיבורו הראשון של הרבי מליובאוויטש, הינו לוח שנה, המחלק את לימודי החת"ת בהתאם לתקנתו של אדמו"ר הריי"צ. התווספו בהוצאתו שתי מטרות נוספות, פרסום מנהגי חב"ד, וריכוז פתגמים קצרים מתורת החסידות. הליקוט נערך על ידי הרבי. המנהג שהתפשט בין אנ"ש הוא ללמוד בכל יום את האמרה המופיעה בלוח בתאריך היום.///בפודקאסט\וידיאו אנחנו מעלים שיעור תורה יום יומי קצר וחסידי מסודר ומבואר לפי היום יום- לוח אור זרוע לחסידי חב"ד:היום י"ב תשרי.השיעור קצר אבל כולל בתוכו חסידות, הלכה ופירושי התפילה עם הרב שרגא פייביש זלמנוב שליח הרבי מליובאוויטש לקווינס ניו יורק יסביר שלושה נושאים בקצרה: 1. ספר היום יום יב בתשרי בעברית, ביאור והסברים2. הלכות בקצרה מהרמב"ם,3. ביאור והסברים על תפילת עקדת יצחק של שחרית.#היום_יום#שיעור_יומי#רמבם#חסידותהרשמו לזריקת חסידות בערוצים השוניםלומדים יהדות וחסידות ברשת, הרשמו לערוץ היוטיוב, פייסבוק, ווצאפ ,פודקאסטים ועודhttps://heb.centernyc.com/zrikatבחסותhttps://allmychildrendaycare.com/stonesecurityservice.comהרשמו לזריקת חסידות בערוצים השוניםלומדים יהדות וחסידות ברשת, הרשמו לערוץ היוטיוב, פייסבוק, ווצאפ ,פודקאסטים ועודhttps://heb.centernyc.com/zrikat
יא תשרי ביאור היום יום בעברית, רמב"ם-הלכה יומית וביאור התפילה. שיעור תורה יומי היום יום יא' בתשרי
4d ago
יא תשרי ביאור היום יום בעברית, רמב"ם-הלכה יומית וביאור התפילה. שיעור תורה יומי היום יום יא' בתשרי
היום יום יא תשרי בעברית ואידיש:תרגום לעברית:  במוצאי יום הכפורים תקנ"ו בליאזנא אמר רבינו הזקן תורה ברבים - כנהוג אז דרושים קצרים - על הפסוק "מי כה' אלוקינו בכל קראנו אליו". "אליו" ולא למדותיו, ה'פרדס' אומר: "אליו" הם האורות המתלבשים בכלים דעשר ספירות דאצילות, הרבי הבעל שם טוב אומר: "אליו" הוא האלוקות שבכלים דעשר ספירות דאצילות, הפירוש הפשוט הוא: "אליו" עצמות אין סוף שאצל כל יהודי פשוט בידיעה עצמית על ידי אמונה פשוטה וזהו "קרובים אליו", ו"בכל קראנו אליו". עצמות אין סוף ועצמות הנשמה; תפילה באמונה פשוטה מחברת עצמות הנשמה עם עצמות אין סוף, שעצמות אין סוף יהיה הרופא חולים ומברך השנים.היום יום יא תשרי המקור באידיש:במוצאי יום הכפורים תקנ"ו בליאזנא אמר רבינו הזקן תורה ברבים - כנהוג אז דרושים קצרים - על פסוק מי כה' אלקינו בכל קראנו אליו, אליו ולא למדותיו, דער פרדס זאגט אליו איז אורות המתלבשים בכלים דעשר ספירות דאצילות, דער רבי דער בעל שם טוב זאגט אליו איז דער אלקות וואס אין כלים דעשר ספירות דאצילות, דער פירוש הפשוט איז: אליו עצמות אין סוף וואס עס איז בא יעדען פשוט'ן אידען בידיעה עצמית דורך אמונה פשוטה, און דאס איז קרובים אליו און בכל קראנו אליו עצמות אין סוף און עצמות הנשמה, תפילה באמונה פשוטה איז מחבר עצמות הנשמה מיט עצמות אין סוף, אז עצמות אין סוף זאל זיין דער רופא חולים און מברך השנים.לצפיה בשיעורhttps://youtu.be/mW8Q5j7z4OM///ספר היום יום: חיבורו הראשון של הרבי מליובאוויטש, הינו לוח שנה, המחלק את לימודי החת"ת בהתאם לתקנתו של אדמו"ר הריי"צ. התווספו בהוצאתו שתי מטרות נוספות, פרסום מנהגי חב"ד, וריכוז פתגמים קצרים מתורת החסידות. הליקוט נערך על ידי הרבי. המנהג שהתפשט בין אנ"ש הוא ללמוד בכל יום את האמרה המופיעה בלוח בתאריך היום.///בפודקאסט\וידיאו אנחנו מעלים שיעור תורה יום יומי  קצר וחסידי מסודר ומבואר לפי היום יום- לוח אור זרוע לחסידי חב"ד:היום יא תשרי.השיעור קצר  אבל כולל בתוכו חסידות, הלכה ופירושי התפילה עם הרב שרגא פייביש זלמנוב שליח הרבי מליובאוויטש לקווינס ניו יורק יסביר שלושה נושאים בקצרה: 1. ספר היום יום יא בתשרי בעברית, ביאור והסברים2. הלכות בקצרה מהרמב"ם,3. ביאור והסברים על תפילת עקדת יצחק של שחרית.#היום_יום#שיעור_יומי#רמבם#חסידותהרשמו לזריקת חסידות בערוצים השוניםלומדים יהדות וחסידות ברשת, הרשמו לערוץ היוטיוב, פייסבוק, ווצאפ ,פודקאסטים ועודhttps://heb.centernyc.com/zrikatבחסותhttps://allmychildrendaycare.com/stonesecurityservice.comהרשמו לזריקת חסידות בערוצים השוניםלומדים יהדות וחסידות ברשת, הרשמו לערוץ היוטיוב, פייסבוק, ווצאפ ,פודקאסטים ועודhttps://heb.centernyc.com/zrikat
י תשרי ביאור היום יום בעברית, רמב"ם, הלכה יומית וביאור התפילה. שיעור תורה יומי היום יום י' בתשרי
6d ago
י תשרי ביאור היום יום בעברית, רמב"ם, הלכה יומית וביאור התפילה. שיעור תורה יומי היום יום י' בתשרי
היום יום י תשרי בעברית:ליל יום הכיפורים מתחילים "ה' מלך תגל" גו'. פסוק "אור זרוע" - פעם אחת ובקול רם. "על דעת הקהל" כו' - ג' פעמים ובקול נמוך. אין כופלים החרוז "כי הנה כחומר". קריאת שמע שעל המיטה כמו בשבת ויום טוב. "אבינו מלכנו זכור רחמיך" כו' - בכל תפילות היום. בראש השנה ויום הכיפורים אומרים י"ג מידות הרחמים בהוצאת הספר תורה גם כשחל בשבת. שיעור תהלים אחר מוסף.הפטורת מנחת יום הכיפורים: "ויהי דבר - ובהמה רבה". "מי אל כמוך" גו'. גם במנחה אומרים "לדוד ה' אורי". פתיחת הארון בנעילה ל"אשרי" ונשאר פתוח עד אחרי כל תפילת נעילה. בקדיש דנעילה - "לעילא ולעילא", "אין כאלוקינו", "עלינו". ואין נושאים כפיים.אומרים "היום יפנה", גם אם העריב היום. אין מברכים "שעשה לי כל צרכי" עד למחר.יום הכיפורים קומט אויס צו פאסטין זעקס און צוואנציג שעה.(תרגום לעיברית: ביום הכיפורים יוצא לצום עשרים ושש שעות)לצפיה בשיעורhttps://youtu.be/y9qnpVfW1Ms///ספר היום יום: חיבורו הראשון של הרבי מליובאוויטש, הינו לוח שנה, המחלק את לימודי החת"ת בהתאם לתקנתו של אדמו"ר הריי"צ. התווספו בהוצאתו שתי מטרות נוספות, פרסום מנהגי חב"ד, וריכוז פתגמים קצרים מתורת החסידות. הליקוט נערך על ידי הרבי. המנהג שהתפשט בין אנ"ש הוא ללמוד בכל יום את האמרה המופיעה בלוח בתאריך היום.///בפודקאסט\וידיאו אנחנו מעלים שיעור תורה יום יומי  קצר וחסידי מסודר ומבואר לפי היום יום- לוח אור זרוע לחסידי חב"ד:היום י תשרי.השיעור קצר  אבל כולל בתוכו חסידות, הלכה ופירושי התפילה עם הרב שרגא פייביש זלמנוב שליח הרבי מליובאוויטש לקווינס ניו יורק יסביר שלושה נושאים בקצרה: 1. ספר היום יום י בתשרי בעברית, ביאור והסברים2. הלכות בקצרה מהרמב"ם,3. ביאור והסברים על תפילת עקדת יצחק של שחרית.#היום_יום#שיעור_יומי#רמבם#חסידותהרשמו לזריקת חסידות בערוצים השוניםלומדים יהדות וחסידות ברשת, הרשמו לערוץ היוטיוב, פייסבוק, ווצאפ ,פודקאסטים ועודhttps://heb.centernyc.com/zrikatבחסותhttps://allmychildrendaycare.com/stonesecurityservice.comהרשמו לזריקת חסידות בערוצים השוניםלומדים יהדות וחסידות ברשת, הרשמו לערוץ היוטיוב, פייסבוק, ווצאפ ,פודקאסטים ועודhttps://heb.centernyc.com/zrikat
ט תשרי ביאור היום יום בעברית, רמב"ם, הלכה יומית וביאור התפילה. שיעור תורה יומי היום יום ט' בתשרי
6d ago
ט תשרי ביאור היום יום בעברית, רמב"ם, הלכה יומית וביאור התפילה. שיעור תורה יומי היום יום ט' בתשרי
היום יום ט תשרי בעברית:כפרות: "בני אדם - ולשלום" שלש פעמים, ובכל פעם מסבב ג' פעמים, סך הכל מסבב ט' פעמים. עד סוף תשרי אין אומרים תחנון. מלקות: המלקה והנלקה שניהם אומרים "והוא רחום" שלש פעמים.בערב יום הכיפורים העבודה היא חרטה על העבר, ביום הכיפורים - קבלה על להבא.לצפות בשיעורhttps://youtu.be/NWgcAqyJDi8///ספר היום יום: חיבורו הראשון של הרבי מליובאוויטש, הינו לוח שנה, המחלק את לימודי החת"ת בהתאם לתקנתו של אדמו"ר הריי"צ. התווספו בהוצאתו שתי מטרות נוספות, פרסום מנהגי חב"ד, וריכוז פתגמים קצרים מתורת החסידות. הליקוט נערך על ידי הרבי. המנהג שהתפשט בין אנ"ש הוא ללמוד בכל יום את האמרה המופיעה בלוח בתאריך היום.///בפודקאסט\וידיאו אנחנו מעלים שיעור תורה יום יומי  קצר וחסידי מסודר ומבואר לפי היום יום- לוח אור זרוע לחסידי חב"ד:היום ט תשרי.השיעור קצר  אבל כולל בתוכו חסידות, הלכה ופירושי התפילה עם הרב שרגא פייביש זלמנוב שליח הרבי מליובאוויטש לקווינס ניו יורק יסביר שלושה נושאים בקצרה: 1. ספר היום יום ט בתשרי בעברית, ביאור והסברים2. הלכות בקצרה מהרמב"ם,3. ביאור והסברים על תפילת עקדת יצחק של שחרית.#היום_יום#שיעור_יומי#רמבם#חסידותהרשמו לזריקת חסידות בערוצים השוניםלומדים יהדות וחסידות ברשת, הרשמו לערוץ היוטיוב, פייסבוק, ווצאפ ,פודקאסטים ועודhttps://heb.centernyc.com/zrikatבחסותhttps://allmychildrendaycare.com/stonesecurityservice.comהרשמו לזריקת חסידות בערוצים השוניםלומדים יהדות וחסידות ברשת, הרשמו לערוץ היוטיוב, פייסבוק, ווצאפ ,פודקאסטים ועודhttps://heb.centernyc.com/zrikat
ח תשרי ביאור היום יום בעיברית, רמב"ם, הלכה יומית וביאור התפילה. שיעור תורה יומי היום יום ח' בתשרי
Sep 22 2023
ח תשרי ביאור היום יום בעיברית, רמב"ם, הלכה יומית וביאור התפילה. שיעור תורה יומי היום יום ח' בתשרי
היום יום ח תשרי בעברית:קיצור ביאור אופן הה':ה, "הצנע לכת עם הוי"ה אלוקיך" - זהירות שלא תהיה שום בליטה, וכמאמר 'לעולם יהא אדם ערום ביראה', וענין הערמומיות הוא שלא יהיה ניכר כלל, ידוע דכמה מהחסידים הראשונים היו מסתירים עצמם ואם התגלו היו מצטערים. וזהו עבודת התשובה הבאה מהצנע לכת.לצפיה בשיעורhttps://youtu.be/bXhFGrkcGmg///ספר היום יום: חיבורו הראשון של הרבי מליובאוויטש, הינו לוח שנה, המחלק את לימודי החת"ת בהתאם לתקנתו של אדמו"ר הריי"צ. התווספו בהוצאתו שתי מטרות נוספות, פרסום מנהגי חב"ד, וריכוז פתגמים קצרים מתורת החסידות. הליקוט נערך על ידי הרבי. המנהג שהתפשט בין אנ"ש הוא ללמוד בכל יום את האמרה המופיעה בלוח בתאריך היום.///בפודקאסט\וידיאו אנחנו מעלים שיעור תורה יום יומי  קצר וחסידי מסודר ומבואר לפי היום יום- לוח אור זרוע לחסידי חב"ד:היום ח תשרי.השיעור קצר  אבל כולל בתוכו חסידות, הלכה ופירושי התפילה עם הרב שרגא פייביש זלמנוב שליח הרבי מליובאוויטש לקווינס ניו יורק יסביר שלושה נושאים בקצרה: 1. ספר היום יום ח בתשרי בעיברית, ביאור והסברים2. הלכות בקצרה מהרמב"ם,3. ביאור והסברים על תפילת עקדת יצחק של שחרית.#היום_יום#שיעור_יומי#רמבם#חסידותהרשמו לזריקת חסידות בערוצים השוניםלומדים יהדות וחסידות ברשת, הרשמו לערוץ היוטיוב, פייסבוק, ווצאפ ,פודקאסטים ועודhttps://heb.centernyc.com/zrikatבחסותhttps://allmychildrendaycare.com/stonesecurityservice.comהרשמו לזריקת חסידות בערוצים השוניםלומדים יהדות וחסידות ברשת, הרשמו לערוץ היוטיוב, פייסבוק, ווצאפ ,פודקאסטים ועודhttps://heb.centernyc.com/zrikat
ז תשרי ביאור היום יום בעיברית, רמב"ם, הלכה יומית וביאור התפילה. שיעור תורה יומי היום יום ז' בתשרי
Sep 22 2023
ז תשרי ביאור היום יום בעיברית, רמב"ם, הלכה יומית וביאור התפילה. שיעור תורה יומי היום יום ז' בתשרי
היום יום ז תשרי בעברית:קיצור ביאור אופן הד':ב, "בכל דרכיך דעהו" - האדם השׁם לבו ודעתו על כל הנעשה עמו ומסביב לו, רואה הוא אלוקות במוחש, וכמו שאמר אדמו"ר האמצעי ביתרון הבעלי עסקים על היושבי אהל בענין ראיית אלקות במוחש. עבודת התשובה הבאה בראיית השגחה פרטית.לצפיה בשיעורhttps://youtu.be/DNN72LgBWMc///ספר היום יום: חיבורו הראשון של הרבי מליובאוויטש, הינו לוח שנה, המחלק את לימודי החת"ת בהתאם לתקנתו של אדמו"ר הריי"צ. התווספו בהוצאתו שתי מטרות נוספות, פרסום מנהגי חב"ד, וריכוז פתגמים קצרים מתורת החסידות. הליקוט נערך על ידי הרבי. המנהג שהתפשט בין אנ"ש הוא ללמוד בכל יום את האמרה המופיעה בלוח בתאריך היום.///בפודקאסט\וידיאו אנחנו מעלים שיעור תורה יום יומי  קצר וחסידי מסודר ומבואר לפי היום יום- לוח אור זרוע לחסידי חב"ד:היום ז תשרי.השיעור קצר  אבל כולל בתוכו חסידות, הלכה ופירושי התפילה עם הרב שרגא פייביש זלמנוב שליח הרבי מליובאוויטש לקווינס ניו יורק יסביר שלושה נושאים בקצרה: 1. ספר היום יום ז בתשרי בעיברית, ביאור והסברים2. הלכות בקצרה מהרמב"ם,3. ביאור והסברים על תפילת עקדת יצחק של שחרית.#היום_יום#שיעור_יומי#רמבם#חסידותהרשמו לזריקת חסידות בערוצים השוניםלומדים יהדות וחסידות ברשת, הרשמו לערוץ היוטיוב, פייסבוק, ווצאפ ,פודקאסטים ועודhttps://heb.centernyc.com/zrikatבחסותhttps://allmychildrendaycare.com/stonesecurityservice.comהרשמו לזריקת חסידות בערוצים השוניםלומדים יהדות וחסידות ברשת, הרשמו לערוץ היוטיוב, פייסבוק, ווצאפ ,פודקאסטים ועודhttps://heb.centernyc.com/zrikat
ו תשרי ביאור היום יום בעיברית, רמב"ם, הלכה יומית וביאור התפילה. שיעור תורה יומי היום יום ו' בתשרי
Sep 21 2023
ו תשרי ביאור היום יום בעיברית, רמב"ם, הלכה יומית וביאור התפילה. שיעור תורה יומי היום יום ו' בתשרי
היום יום ו תשרי בעברית:קיצור ביאור אופן הג':ו, "ואהבת לרעך כמוך" - כמו שאמר רבינו הזקן, אשר זהו כלי ל"ואהבת את הוי"ה אלוקיך", וביאור במאמר "כל שרוח הבריות נוחה הימנו רוח המקום נוחה הימנו". עבודת התשובה בסיבת לב טוב.לצפיה בשיעורhttps://youtu.be/odkX_xUXH48///שיעור תורה יום יומי  קצר וחסידי מסודר לפי היום יום:ו תשרי.השיעור קצר  אבל כולל בתוכו חסידות, הלכה ופירושי התפילה עם הרב שרגא פייביש זלמנוב שליח הרבי מליובאוויטש לקווינס ניו יורק יסביר שלושה נושאים בקצרה: 1. ספר היום יום ו בתשרי בעיברית, באיור והסברים2. הלכות בקצרה מהרמב"ם,3. ביאור והסברים על תפילת עקדת יצחק של שחרית.#היום_יום#שיעור_יומי#רמבם#חסידותהרשמו לזריקת חסידות בערוצים השוניםלומדים יהדות וחסידות ברשת, הרשמו לערוץ היוטיוב, פייסבוק, ווצאפ ,פודקאסטים ועודhttps://heb.centernyc.com/zrikatבחסותhttps://allmychildrendaycare.com/stonesecurityservice.comהרשמו לזריקת חסידות בערוצים השוניםלומדים יהדות וחסידות ברשת, הרשמו לערוץ היוטיוב, פייסבוק, ווצאפ ,פודקאסטים ועודhttps://heb.centernyc.com/zrikat
ה תשרי ביאור היום יום בעיברית, רמב"ם, הלכה יומית וביאור התפילה. שיעור תורה יומי היום יום ה בתשרי
Sep 20 2023
ה תשרי ביאור היום יום בעיברית, רמב"ם, הלכה יומית וביאור התפילה. שיעור תורה יומי היום יום ה בתשרי
היום יום ה תשרי בעברית:קיצור ביאור אופן הב':ש, "שויתי הוי"ה לנגדי תמיד" - הוי"ה מורה על התהוות העולם והתהוות הנבראים, אשר התהוות הבריאה כולה וחיותה הוא בדרך אין ערוך מאין ליש. והיא עבודת התשובה הבאה על ידי זה אשר תמיד לנגד עיניו ענין ההויה של העולם ומלואו.לצפיה בשיעור https://youtu.be/ZBCPy7IpsFw///שיעור תורה יום יומי  קצר וחסידי מסודר לפי היום יום:ה תשרי.השיעור קצר  אבל כולל בתוכו חסידות, הלכה ופירושי התפילה עם הרב שרגא פייביש זלמנוב שליח הרבי מליובאוויטש לקווינס ניו יורק יסביר שלושה נושאים בקצרה: 1. ספר היום יום ה בתשרי בעיברית, באיור והסברים2. הלכות בקצרה מהרמב"ם,3. ביאור והסברים על תפילת עקדת יצחק של שחרית.#היום_יום#שיעור_יומי#רמבם#חסידותהרשמו לזריקת חסידות בערוצים השוניםלומדים יהדות וחסידות ברשת, הרשמו לערוץ היוטיוב, פייסבוק, ווצאפ ,פודקאסטים ועודhttps://heb.centernyc.com/zrikatבחסותhttps://allmychildrendaycare.com/stonesecurityservice.comהרשמו לזריקת חסידות בערוצים השוניםלומדים יהדות וחסידות ברשת, הרשמו לערוץ היוטיוב, פייסבוק, ווצאפ ,פודקאסטים ועודhttps://heb.centernyc.com/zrikat
ד תשרי ביאור היום יום בעיברית, רמב"ם, הלכה יומית וביאור התפילה. שיעור תורה יומי היום יום ד בתשרי
Sep 19 2023
ד תשרי ביאור היום יום בעיברית, רמב"ם, הלכה יומית וביאור התפילה. שיעור תורה יומי היום יום ד בתשרי
היום יום ד תשרי בעברית:צום גדליה נדחה. אבינו מלכנו. סליחות.קיצור ביאור אבי אדמו"ר באופן הא':ת, "תמים תהיה עם ה' אלוקיך" - עבודת התשובה הבאה על ידי התמימות, כמה בחינות ומדריגות בענין התמימות, וביחס אל התשובה העולה על כולנה היא תמימות הלב - הנקראת ערנסטקייט (= רצינות) - כאמור באברהם "ומצאת את לבבו נאמן לפניך".לצפיה בשיעורhttps://youtu.be/nGJkU0SIZy0///שיעור תורה יום יומי  קצר וחסידי מסודר לפי היום יום:ד תשרי.השיעור קצר  אבל כולל בתוכו חסידות, הלכה ופירושי התפילה עם הרב שרגא פייביש זלמנוב שליח הרבי מליובאוויטש לקווינס ניו יורק יסביר שלושה נושאים בקצרה: 1. ספר היום יום ד בתשרי בעיברית, באיור והסברים2. הלכות בקצרה מהרמב"ם,3. ביאור והסברים על תפילת עקדת יצחק של שחרית.#היום_יום#שיעור_יומי#רמבם#חסידותהרשמו לזריקת חסידות בערוצים השוניםלומדים יהדות וחסידות ברשת, הרשמו לערוץ היוטיוב, פייסבוק, ווצאפ ,פודקאסטים ועודhttps://heb.centernyc.com/zrikatבחסותhttps://allmychildrendaycare.com/stonesecurityservice.comהרשמו לזריקת חסידות בערוצים השוניםלומדים יהדות וחסידות ברשת, הרשמו לערוץ היוטיוב, פייסבוק, ווצאפ ,פודקאסטים ועודhttps://heb.centernyc.com/zrikat
ב תשרי ביאור היום יום בעיברית, רמב"ם, הלכה יומית וביאור התפילה. שיעור תורה יומי היום יום ב בתשרי
Sep 18 2023
ב תשרי ביאור היום יום בעיברית, רמב"ם, הלכה יומית וביאור התפילה. שיעור תורה יומי היום יום ב בתשרי
היום יום ב תשרי בעברית:ב' דראש השנה. "לא-ל עורך דין" - בתפילת מוסף. במנחה אין אומרים הודו, אבל אומרים פתח אליהו.מה שכתוב בסידור שער הקריאת שמע דיבור המתחיל "להבין ההפרש" (ע"ד עמוד א') שקודם תקיעת שופר אומרים "אנא בכח", פירושו: בדרך כלל הם הכוונות מהפסוקים שראשי-תיבות שלהם שם שני משם מ"ב, אומנם יש שמכוונים התיבות "אנא בכח" כו' במחשבה, אבל אין אומרים האותיות והתיבות. והעוסק בכוונות צריך ללמוד הענינים ברור בכתבי האריז"ל, ואז כוונתו רצויה.///שיעור תורה יום יומי  קצר וחסידי מסודר לפי היום יום:ב תשרי.השיעור קצר  אבל כולל בתוכו חסידות, הלכה ופירושי התפילה עם הרב שרגא פייביש זלמנוב שליח הרבי מליובאוויטש לקווינס ניו יורק יסביר שלושה נושאים בקצרה: 1. ספר היום יום ב בתשרי בעיברית, באיור והסברים2. הלכות בקצרה מהרמב"ם,3. ביאור והסברים על תפילת עקדת יצחק של שחרית.#היום_יום#שיעור_יומי#רמבם#חסידותהרשמו לזריקת חסידות בערוצים השוניםלומדים יהדות וחסידות ברשת, הרשמו לערוץ היוטיוב, פייסבוק, ווצאפ ,פודקאסטים ועודhttps://heb.centernyc.com/zrikatבחסותhttps://allmychildrendaycare.com/stonesecurityservice.comהרשמו לזריקת חסידות בערוצים השוניםלומדים יהדות וחסידות ברשת, הרשמו לערוץ היוטיוב, פייסבוק, ווצאפ ,פודקאסטים ועודhttps://heb.centernyc.com/zrikat
ג תשרי ביאור היום יום בעיברית, רמב"ם, הלכה יומית וביאור התפילה. שיעור תורה יומי היום יום ג בתשרי
Sep 18 2023
ג תשרי ביאור היום יום בעיברית, רמב"ם, הלכה יומית וביאור התפילה. שיעור תורה יומי היום יום ג בתשרי
היום יום ג תשרי בעברית:מתחילין "מזמור לדוד" ולא "לכו נרננה", וכן בכל שבת מוצאי יום טוב. הפטורה: שובה יכשלו בם. מי אל כמוך מימי קדם.ביחידות הצמח צדק אצל רבינו הזקן ב' תצא בשישי באלול תקס"ד סיפר לו רבינו: שבת פרשת תבוא תקכ"ח אמר מורי ורבי תורה, והתחלתה: "ושבת עד הוי"ה אלוקיך", וביאר כי עבודת התשובה צריכה להיות עד אשר 'הוי"ה', שהוא למעלה מהעולמות, יהיה 'אלוקיך', אלוקים בגמטריא הטבע, "בראשית ברא אלקים".כל החבריא קדישא היו בהתעוררות גדולה מתורה ההיא. הרב הצדיק רבי משולם זוסיא מאניפולי אמר, כי הוא אינו יכול להגיע למעלת תשובה כזו, ועל כן יחלק את התשובה לחלקים, כי תשובה - ראשי תיבות:ת, "תמים תהיה עם הוי"ה אלוקיך". ש, "שויתי הוי"ה לנגדי תמיד". ו, "ואהבת לרעך כמוך". ב, "בכל דרכיך דעהו". ה, "הצנע לכת עם אלוקיך".כשסיפר לי אבי אדמו"ר את הנזכר לעיל, סיים: תיבת תשובה צרופה מחמש אותיות, אשר כל אות הוא דרך ואופן בעבודת התשובה, וביאר באריכות חמשה האופנים וכולם באים מכוח אל הפועל על ידי עבודת התפילה.לצפיה בשיעורhttps://youtu.be/XALc-k_0Rmo///שיעור תורה יום יומי  קצר וחסידי מסודר לפי היום יום:ג תשרי.השיעור קצר  אבל כולל בתוכו חסידות, הלכה ופירושי התפילה עם הרב שרגא פייביש זלמנוב שליח הרבי מליובאוויטש לקווינס ניו יורק יסביר שלושה נושאים בקצרה: 1. ספר היום יום ג בתשרי בעיברית, באיור והסברים2. הלכות בקצרה מהרמב"ם,3. ביאור והסברים על תפילת עקדת יצחק של שחרית.#היום_יום#שיעור_יומי#רמבם#חסידותהרשמו לזריקת חסידות בערוצים השוניםלומדים יהדות וחסידות ברשת, הרשמו לערוץ היוטיוב, פייסבוק, ווצאפ ,פודקאסטים ועודhttps://heb.centernyc.com/zrikatבחסותhttps://allmychildrendaycare.com/stonesecurityservice.comהרשמו לזריקת חסידות בערוצים השוניםלומדים יהדות וחסידות ברשת, הרשמו לערוץ היוטיוב, פייסבוק, ווצאפ ,פודקאסטים ועודhttps://heb.centernyc.com/zrikat
א תשרי ביאור היום יום בעיברית, רמב"ם, הלכה יומית וביאור התפילה. שיעור תורה יומי היום יום א בתשרי
Sep 18 2023
א תשרי ביאור היום יום בעיברית, רמב"ם, הלכה יומית וביאור התפילה. שיעור תורה יומי היום יום א בתשרי
היום יום א תשרי בעברית:א' דראש השנהברכת הדלקת הנרות: של יום הזכרון. שהחיינו. אין כופלין "לעילא" בקדיש, לבד מנעילה. "לדוד גו' הארץ ומלואה גו'" - קודם "עלינו". בקידוש היום: "תקעו", "כי חק". ואין אומרים "אלה מועדי" ו"אתקינו". לתשליך: מנערים שולי הטלית קטן. "יהי רצון" שעל התפוח - אחר הברכה וקודם האכילה. אוכלים ראש אייל, אבל אין אומרים "יהי רצון" כי אם על התפוח.לצפיה בשיעורhttps://youtu.be/QlmhvYMUnM4///שיעור תורה יום יומי  קצר וחסידי מסודר לפי היום יום:א תשרי.השיעור קצר  אבל כולל בתוכו חסידות, הלכה ופירושי התפילה עם הרב שרגא פייביש זלמנוב שליח הרבי מליובאוויטש לקווינס ניו יורק יסביר שלושה נושאים בקצרה: 1. ספר היום יום א בתשרי בעיברית, באיור והסברים2. הלכות בקצרה מהרמב"ם,3. ביאור והסברים על תפילת עקדת יצחק של שחרית.#היום_יום#שיעור_יומי#רמבם#חסידותהרשמו לזריקת חסידות בערוצים השוניםלומדים יהדות וחסידות ברשת, הרשמו לערוץ היוטיוב, פייסבוק, ווצאפ ,פודקאסטים ועודhttps://heb.centernyc.com/zrikatבחסותhttps://allmychildrendaycare.com/stonesecurityservice.comהרשמו לזריקת חסידות בערוצים השוניםלומדים יהדות וחסידות ברשת, הרשמו לערוץ היוטיוב, פייסבוק, ווצאפ ,פודקאסטים ועודhttps://heb.centernyc.com/zrikat
כט אלול ביאור היום יום בעיברית, רמב"ם, הלכה יומית וביאור התפילה. שיעור תורה יומי היום יום כ"ט באלול
Sep 18 2023
כט אלול ביאור היום יום בעיברית, רמב"ם, הלכה יומית וביאור התפילה. שיעור תורה יומי היום יום כ"ט באלול
היום יום כ"ט אלול בעברית ואידיש:ערב ראש השנה. סליחות באשמורת הבוקר ואין נפילת אפיים. התרת נדרים ובעשרה. עירוב תבשילין.יום הולדת את הצמח צדק - שנת תקמ"ט.מפתגמי רבינו הזקן: מען האט גאר קיין השגה ניט, ווי עס איז טייער בא השי"ת דער גוף פון א אידען (= אין שום השגה, עד כמה יקר אצל השם יתברך גופו של היהודי).לצפיה בשיעורhttps://youtu.be/BVPhNTGw9lU///שיעור תורה יום יומי  קצר וחסידי מסודר לפי היום יום:כט אלול.השיעור קצר  אבל כולל בתוכו חסידות, הלכה ופירושי התפילה עם הרב שרגא פייביש זלמנוב שליח הרבי מליובאוויטש לקווינס ניו יורק יסביר שלושה נושאים בקצרה: 1. ספר היום יום כט באלול בעיברית, באיור והסברים2. הלכות בקצרה מהרמב"ם,3. ביאור והסברים על תפילת עקדת יצחק של שחרית.#היום_יום#שיעור_יומי#רמבם#חסידותהרשמו לזריקת חסידות בערוצים השוניםלומדים יהדות וחסידות ברשת, הרשמו לערוץ היוטיוב, פייסבוק, ווצאפ ,פודקאסטים ועודhttps://heb.centernyc.com/zrikatבחסותhttps://allmychildrendaycare.com/stonesecurityservice.comהרשמו לזריקת חסידות בערוצים השוניםלומדים יהדות וחסידות ברשת, הרשמו לערוץ היוטיוב, פייסבוק, ווצאפ ,פודקאסטים ועודhttps://heb.centernyc.com/zrikat
כח אלול ביאור היום יום בעיברית, רמב"ם, הלכה יומית וביאור התפילה. שיעור תורה יומי היום יום כ"ח באלול
Sep 14 2023
כח אלול ביאור היום יום בעיברית, רמב"ם, הלכה יומית וביאור התפילה. שיעור תורה יומי היום יום כ"ח באלול
היום יום כ"ח אלול בעברית ואידיש:"ברכת ה' היא תעשיר" בכלל, ובפרט להנותן מעתו ומזמנו לעסוק בצרכי ציבור בעניני צדקה וחיזוק היהדות, וכמאמר: דער אויבערשטער ברוך הוא בלייבט ניט קיין בעל חוב, פאר יעדער גוטער זאך וואס א איד טוט, צאלט ער במיטב מיט בני חיי ומזוני רויחי (= אין הקדוש ברוך הוא נשאר בעל-חוב, תמורת כל פעולה טובה שיהודי עושה, משלם הוא ב'מיטב', בבני חיי ומזוני רויחי).לצפיה בשיעורhttps://youtu.be/nokExjQlLRI///שיעור תורה יום יומי  קצר וחסידי מסודר לפי היום יום:כח אלול.השיעור קצר  אבל כולל בתוכו חסידות, הלכה ופירושי התפילה עם הרב שרגא פייביש זלמנוב שליח הרבי מליובאוויטש לקווינס ניו יורק יסביר שלושה נושאים בקצרה: 1. ספר היום יום כח באלול בעיברית, באיור והסברים2. הלכות בקצרה מהרמב"ם,3. ביאור והסברים על תפילת עקדת יצחק של שחרית.#היום_יום#שיעור_יומי#רמבם#חסידותהרשמו לזריקת חסידות בערוצים השוניםלומדים יהדות וחסידות ברשת, הרשמו לערוץ היוטיוב, פייסבוק, ווצאפ ,פודקאסטים ועודhttps://heb.centernyc.com/zrikatבחסותhttps://allmychildrendaycare.com/stonesecurityservice.comhttps://pristinevanlinesusa.comhttps://autolocksmithboca.com/https://www.ziplocksmithfl.com/https://friendlylocksmithfl.com/https://elmcontractorssa.com/https://www.birthdaybottleservice.com/https://lasavonneriedivine.com/https://skylinenergyroofing.com/https://www.geekinny.com/https://empirecustomwindows.com/https://master-roofers.com/https://www.247locksmithsparks.com/https://parkerintercom.com/https://nycvanlimo.comhttps://www.parkercustomsecurity.com/https://jamaicapawn.comhttps://highgatedoors.comhttps://www.allengoldandsilverexchange.comhttps://4seasonsaircare.comhttps://www.metroductcleaning.com/https://www.airductandbeyond.comhttps://locksmith775.nethttps://www.hurricanellc.com/https://my-locksmithaurora.com/הרשמו לזריקת חסידות בערוצים השוניםלומדים יהדות וחסידות ברשת, הרשמו לערוץ היוטיוב, פייסבוק, ווצאפ ,פודקאסטים ועודhttps://heb.centernyc.com/zrikat
כז אלול ביאור היום יום בעיברית, רמב"ם, הלכה יומית וביאור התפילה. שיעור תורה יומי היום יום כ"ז באלול
Sep 13 2023
כז אלול ביאור היום יום בעיברית, רמב"ם, הלכה יומית וביאור התפילה. שיעור תורה יומי היום יום כ"ז באלול
היום יום כ"ז אלול בעברית ואידיש:תרגום לעיברית: מדברי קודש רבינו הזקן: "ישראל גוי אחד בארץ" - עם ישראל גם בעולם הארצי הוא קשור עם ה' אחד. השם יתברך עושה מהרוחניות גשמיות ועם ישראל עושה מהגשמיות רוחניות.היום יום המקור באידיש כז אלולמדברי קודש רבינו הזקן: "ישראל גוי אחד בארץ", דער עם ישראל אויך אין דער ערדישער וועלט איז פארבונדען מיט ה' אחד, השי"ת מאכט פון רוחניות גשמיות, און דער עם ישראל מאכט פון גשמיות רוחניות.לצפיה בשיעורhttps://youtu.be/ViG3lpg-rcM///שיעור תורה יום יומי  קצר וחסידי מסודר לפי היום יום:כז אלול.השיעור קצר  אבל כולל בתוכו חסידות, הלכה ופירושי התפילה עם הרב שרגא פייביש זלמנוב שליח הרבי מליובאוויטש לקווינס ניו יורק יסביר שלושה נושאים בקצרה: 1. ספר היום יום כז באלול בעיברית, באיור והסברים2. הלכות בקצרה מהרמב"ם,3. ביאור והסברים על תפילת עקדת יצחק של שחרית.#היום_יום#שיעור_יומי#רמבם#חסידותהרשמו לזריקת חסידות בערוצים השוניםלומדים יהדות וחסידות ברשת, הרשמו לערוץ היוטיוב, פייסבוק, ווצאפ ,פודקאסטים ועודhttps://heb.centernyc.com/zrikatבחסותhttps://allmychildrendaycare.com/stonesecurityservice.comhttps://pristinevanlinesusa.comhttps://autolocksmithboca.com/https://www.ziplocksmithfl.com/https://friendlylocksmithfl.com/https://elmcontractorssa.com/https://www.birthdaybottleservice.com/https://lasavonneriedivine.com/https://skylinenergyroofing.com/https://www.geekinny.com/https://empirecustomwindows.com/https://master-roofers.com/https://www.247locksmithsparks.com/https://parkerintercom.com/https://nycvanlimo.comhttps://www.parkercustomsecurity.com/https://jamaicapawn.comhttps://highgatedoors.comhttps://www.allengoldandsilverexchange.comhttps://4seasonsaircare.comhttps://www.metroductcleaning.com/https://www.airductandbeyond.comhttps://locksmith775.nethttps://www.hurricanellc.com/https://my-locksmithaurora.com/הרשמו לזריקת חסידות בערוצים השוניםלומדים יהדות וחסידות ברשת, הרשמו לערוץ היוטיוב, פייסבוק, ווצאפ ,פודקאסטים ועודhttps://heb.centernyc.com/zrikat
כו אלול ביאור היום יום בעיברית, רמב"ם, הלכה יומית וביאור התפילה. שיעור תורה יומי היום יום כ"ו באלול
Sep 12 2023
כו אלול ביאור היום יום בעיברית, רמב"ם, הלכה יומית וביאור התפילה. שיעור תורה יומי היום יום כ"ו באלול
היום יום כ"ו אלול בעברית:סדר הכשר בשר לאכילה להוציא ממנו דם האסור הוא: שריה, מליחה, הדחה. ענינם בעבודה: שריה - ווייקען זיך אין דברי הרב (=להשרות עצמו בדברי הרב), מליחה - יחידות, הדחה - ניגון.///לצפיה בשיעורhttps://youtu.be/guI2QV5E0okשיעור תורה יום יומי  קצר וחסידי מסודר לפי היום יום:כו אלול.השיעור קצר  אבל כולל בתוכו חסידות, הלכה ופירושי התפילה עם הרב שרגא פייביש זלמנוב שליח הרבי מליובאוויטש לקווינס ניו יורק יסביר שלושה נושאים בקצרה: 1. ספר היום יום כו באלול בעיברית, באיור והסברים2. הלכות בקצרה מהרמב"ם,3. ביאור והסברים על תפילת עקדת יצחק של שחרית.#היום_יום#שיעור_יומי#רמבם#חסידותהרשמו לזריקת חסידות בערוצים השוניםלומדים יהדות וחסידות ברשת, הרשמו לערוץ היוטיוב, פייסבוק, ווצאפ ,פודקאסטים ועודhttps://heb.centernyc.com/zrikatבחסותhttps://allmychildrendaycare.com/stonesecurityservice.comhttps://pristinevanlinesusa.comhttps://autolocksmithboca.com/https://www.ziplocksmithfl.com/https://friendlylocksmithfl.com/https://elmcontractorssa.com/https://www.birthdaybottleservice.com/https://lasavonneriedivine.com/https://skylinenergyroofing.com/https://www.geekinny.com/https://empirecustomwindows.com/https://master-roofers.com/https://www.247locksmithsparks.com/https://parkerintercom.com/https://nycvanlimo.comhttps://www.parkercustomsecurity.com/https://jamaicapawn.comhttps://highgatedoors.comhttps://www.allengoldandsilverexchange.comhttps://4seasonsaircare.comhttps://www.metroductcleaning.com/https://www.airductandbeyond.comhttps://locksmith775.nethttps://www.hurricanellc.com/https://my-locksmithaurora.com/הרשמו לזריקת חסידות בערוצים השוניםלומדים יהדות וחסידות ברשת, הרשמו לערוץ היוטיוב, פייסבוק, ווצאפ ,פודקאסטים ועודhttps://heb.centernyc.com/zrikat