PODCAST EPISODE

धन्य काळ संतभेटी । ह.भ.प. जयवंत महाराज बोधले

कीर्तन विश्व पॉडकास्ट (Kirtan Vishwa Podcast)

Nov 22 2021 • 59 mins


जो साधक असेल त्याला भगवंताचा अनुभव येतो. जो मुक्त होतो तो भगवंताचा अनुभव घेतो आणि जो संत असतो तो भगवंताचा अनुभव देतो. अशा रितीने संत साहित्याची, संतौपदेशाची थोरवी या कीर्तनामध्ये वर्णन केली आहे. जीवनात कोणत्या सात अवस्थांना धन्य म्हणतात ? याविषयी मार्गदर्शन या निरुपणात आहे. कर्मशास्त्र, ज्ञानशास्त्र व भक्तिशास्त्र याचेही विवेचन या निरुपणामध्ये आहे.

0:00