PODCAST EPISODE

संतांचा प्रसाद । ह.भ.प. जयवंत महाराज बोधले

कीर्तन विश्व पॉडकास्ट (Kirtan Vishwa Podcast)

Nov 29 2021 • 1 hr 4 mins


रामायणातील कौसल्या सुमित्रा कैकेयी मंथरा या सर्वांना माहीत आहेत. पण या सर्व मनोवृत्ती आपल्याही जीवनात आहेत. हा विषय - संत एकनाथ महाराजांच्या भावार्थ रामायणाच्या आधारे या कीर्तनात उलगडला आहे. सगुण निर्गुण भांडण, जगत् मिथ्या की सत् याचाही उहापोह येथे आहे.

0:00