42 | Fikasnack om de nya projekten inom Framtidens utbildning

Fikasnack om framtidens utbildning

Jun 12 2024 • 28 mins

Till hösten drar ett antal nya utvecklingsprojekt igång inom ramen för Framtidens utbildning. Precis som förra året är de flesta projekten ganska begränsade i tid och omfattning och har sin “hemvist” på en skola. Nytt för i år är ett antal KTH-övergripande projekt som i flera fall tar avstamp i förra årets utvecklingsprojekt.

I det här avsnittet pratar Johan och Per med Arnold Pears som ska vara projektledare för ett av de nya utvecklingsprojekten.