Træn Trivslen

Sanne Østergaard Nissen & Julie Kowal Kristiansen

TRÆN TRIVSLEN er en podcast om at styrke trivslen. Vi fokuserer primært på trivsel og mental sundhed på arbejdspladsen, hvor vi deler værdifulde indsigter og råd til ledere og medarbejdere om at skabe attraktive arbejdspladser, bæredygtige arbejdsmiljøer og forebygge mentale helbredsudfordringer. Vi udforsker forskellige emner inden for mental sundhed og trivsel med eksperter, fagpersoner og praktikere. Vores mål er at give dig praktiske råd og inspiration til at øge trivslen på din arbejdsplads og generelt i dit liv og arbejdsliv.


Følg gerne med i hele serien og del også gerne dine spørgsmål og kommentarer med os. Og lad os sammen begynde rejsen mod øget trivsel og mental sundhed på arbejdspladsen.


Vært: Sanne Østergaard Nissen, Lektor og konsulent UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
Produktion, redaktion og musik: Julie Kowal Kristiansen, Specialkonsulent UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

read less
EducationEducation

Episodes

#26 Co-teaching og skoleudvikling – Micki Sonne Kaa Sunesen
1w ago
#26 Co-teaching og skoleudvikling – Micki Sonne Kaa Sunesen
”Når de professionelle samarbejder med co-teaching som fælles platform, så oplever de at blive ressourcefulde i forhold til de problemer og udfordringer, som de står overfor i deres hverdag.” Hvorfor er co-teaching relevant i forhold til skoleudvikling og trivsel?Hvad er co-teaching? Hvordan kan co-teaching understøtte en trivselsfremmende skoleudvikling?I dagens afsnit af Træn Trivslen udforsker vi sammen med Micki Sunesen konceptet co-teaching og dets betydning for bedre inklusion, skoleudvikling, demokratisk læring, psykologisk tryghed, pædagogisk innovation, samarbejde på tværs og ikke mindst de trivselsfremmende aspekter for både lærere og elever. Co-teaching repræsenterer en spændende tilgang til inklusion, læring og trivsel i skolen, hvor professionelle arbejder tæt sammen om alle aspekter af undervisningen. Men det stopper ikke der - co-teaching åbner også døren til skolens overordnede udvikling, med fokus på de professionelles egen læring, fordybelse, samarbejde og trivsel.Micki kommer i afsnittet med praktiske overvejelser og råd til at integrere co-teaching i skolens dagligdag. Hvor begynder man? Hvordan opretholder og indarbejder man co-teaching som en integreret del af skolens udvikling? Og hvordan overkommer man forskellige barriere for co-teaching?Gæst: Micki Sonne Kaa Sunesen er en af landets førende forskere indenfor arbejdet med udvikling af skoler og dagtilbud. Han er optaget af, hvordan de professionelle lærer sammen, og dermed udvikler organisationen i fællesskab. De sidste fem år har Micki forsket, fokuseret og fordybet sig i co-teaching – set i forhold til arbejdet med inklusion og skoleudvikling. Podcastafsnittet tager udgangspunkt i Mickis seneste bog ’Co-teaching og skoleudvikling’.Værtinde: Sanne Østergaard NissenProduktion, redaktion og musik: Julie Kowal Kristiansen
#24 Regenerativ trivsel – Kim Gørtz
Mar 21 2024
#24 Regenerativ trivsel – Kim Gørtz
“Hvis man får en skramme på huden, så regenererer man. Det kan vi åbenbart os mennesker. Hvis man kommer til skade på en eller anden måde -  slår sig – så cellerne, regenererer… “Hvorfor er tidens regenerative tendens vigtig?Hvad er det for nogle koder indenfor det regenerative, som kan overføres til en trivsels- og ledelseskontekst?Hvordan kan vi sammen udforske, hvad der skal til for at skabe regenerativ trivsel og ledelse?I dette afsnit af Træn Trivslen er vi taget på besøg hos Promentum, hvor vi dykker vi ned i det regenerative sammen med filosof Kim Gørtz. Hør om hans passion for dette vigtige felt, der stadig er i sin vorden. Regenerativ trivsel indebærer et radikalt skift mod en sundere tilgang til naturen, kultur, økonomi, organisation og ledelse. Den regenerative bevægelse kræver opmærksomhed, bevidsthed og handling for at skabe håb og forandring i en verden i krise. Selvom vejen ikke nødvendigvis er let, er den fyldt med håb for en bedre verden og liv for vores planet og alle levende væsener.Kim præsenterer ikke færdige løsninger, men udfolder konceptet og deler blandt andet Wayne Vissers nøgler til regenerativ trivsel: kompleksitet, cirkularitet, kreativitet, sammenhæng, konvergens og kontinuitet. Disse ses som afgørende for at integrere regenerationsprocessen i alle livets aspekter. Derudover udforsker vi de seks karakteristika ved "trivselsdrevet lederskab": Det systemiske, inkluderende, strategiske, omsorgsfulde, innovative og modige lederskab. Visionen for regenerativ trivsel indebærer ansvar, inklusion, retfærdighed og samarbejde for at tackle økologiske, sociale og økonomiske udfordringer. Fra restaurering af økosystemer til genoplivning af samfundet og fokus på mental sundhed søger vi i dette afsnit at inspirere til sansning, innovation og eksperimenter for at skabe en trivselsbaseret økonomi, samfund og ledelse.Gæst: Kim Gørtz er Ph.d., regenerativ filosof og centerleder for Regenerativ Filosofi, partner i Promentum. Forfatter til 46 bøger om filosofi, herunder om protreptik.Værtinde: Sanne Østergaard NissenProduktion, redaktion og musik: Julie Kowal Kristiansen
#23 Fra travlt til trivsel – Malene Hein
Mar 7 2024
#23 Fra travlt til trivsel – Malene Hein
”Men i virkeligheden så er pauser jo det, som gør, at vi faktisk kan lykkes med det, vi gerne vil. Pauserne er det, der skaber rum til kreativitet, til genopladning, til at vi i langt bedre grad træffer de rigtige beslutninger.”Hvorfor er travlhed og effektivisering som succeskriterie et problem i organisationer?Hvad er alternativet til travlhed – kan vi gå fra mere til bedre?Hvordan kan vi blive bedre til at stille de rigtige spørgsmål og træffe bedre beslutninger?I dette afsnit har vi interessant besøg af Trusted Advisor & Fremtidstræner, Malene Hein om tidens travlhed.Travlheden er blevet et succeskriterie i mange organisationer, hvor vi alt for længe har haft fokus på effektivisering og på at skabe mere.Men det skaber udfordringer på den lange bane, fordi travlheden og vores fokus på mere, hurtigere og videre gør, at vi mister evnen til at navigere og forholde os til om vi træffer de bedste beslutninger. Derfor bør trivsel i langt højere grad være en strategisk prioritering. Hør Malenes spændende, regenerative og fremadskuende perspektiver på, hvad vi kan gøre, for at bruge tiden bedre, reducere stress, skabe rum og rummelighed til det hele menneske på arbejdspladsen, stille gode spørgsmål til hinanden og det samfund, vi gerne vil skabe, sætte vores talenter i spil og bruge pauserne i livet og hverdagen til at regenerere, rekalibrere og få fornyet energi.Gæst: Malene Hein er Trusted Advisor, Fremtidstræner, Underviser og foredragsholder i Leading The FutureVærtinde: Sanne Østergaard NissenProduktion, redaktion og musik: Julie Kowal Kristiansen
#21 Styrker i organisationer – René Oehlenschlæger
Feb 8 2024
#21 Styrker i organisationer – René Oehlenschlæger
”Hvis man påpeger der, hvor man tænker, at folk ikke er for gode i forvejen, så får man et fald på 27 pct. i gennemsnit i engagementet … hvis man fokuserer på styrkerne - det der fungerede, det vi skal gøre noget mere af, det der allerede har virket mv. – hvis man går den vej, så i gennemsnit vil engagementet stige 36 pct.” Hvorfor er en styrkebaseret tilgang vigtig på arbejdspladsen og i ledelse? Hvad er styrker og styrkebaseret ledelse? Hvordan får vi sat styrkerne endnu mere i spil i vores organisationer?I dette afsnit opfordrer René Oehlenschlæger med sin styrke optimisme os til at have fokus på styrker i organisationer. Vi kommer omkring, hvordan vi kan blive bevidste om styrker og sætte dem i spil og derved blive klogere på os selv og hinanden og også de konflikter, vi af og til står i. René giver blandt andet fem konkrete råd til, hvordan vi kan gribe samtaler an, så de udvikler styrker – fra MUS til SUS – ved, 1) at fokusere på fem ting, der er gået godt, 2) spotte hvad der har gjort, at det er gået godt, 3) udforske styrkerne bag de gode erfaringer, 4) konkretisere hvordan vi kan sætte disse styrker i spil i arbejdsopgaver fremadrettet, og 5) løbende hjælpe hinanden med at holde fokus på styrkearbejdet.Gæst: René Oehlenschlæger er en garvet foredragsholder som formidler nyeste viden inden for positiv psykologi til virksomheder og medarbejdere. Han er uddannet i kemi og idræt fra Københavns universitet og har arbejdet 17 år i pharma- og biotekbranchen herunder som produktionschef i 6 år. Siden har han læst og studerer forsat positiv psykologi og lykkestudier i USA ved Tal Ben-Shahar. Sammen med Mikael Kamber er han forfatter til bogen Stærkere. Værtinde: Sanne Østergaard NissenProduktion, redaktion og musik: Julie Kowal Kristiansen
#20 Styrkebaseret læring – Mette Marie Ledertoug
Jan 25 2024
#20 Styrkebaseret læring – Mette Marie Ledertoug
”Når vi gør noget med udgangspunkt i vores styrker, så booster det både vores glæde, tilfredshed og engagement, men det gør faktisk også noget ved vores præstationer og målopnåelse.” Hvorfor er styrker vigtige, når vi skal lære nyt? Hvad er styrkebaseret læring?Hvordan skaber vi et styrkesprog og styrker os selv og hinanden i et læringsperspektiv?Der er kun en negativ følelse, som støtter vores læring, og det er skam. De positive følelser støtter til gengæld alle op om vores læring. Vi lærer simpelthen bedre og hurtigere, når vi sætter vores styrker i spil, modsat hvis vi fokuserer på det, vi gør mindre godt. I dette afsnit har vi interessant besøg af Mette Marie Ledertoug, som opfordrer os til at lede efter styrkerne hos os selv og hinanden og beholde styrkebrillerne på. Når vi ser på hinanden med styrkebriller, bliver vi mere respektfulde overfor hinanden og opmærksomme på at kunne bruge egne og andres styrker komplementært. Det gavner både den individuelle og kollektive læring. Ved at blive bevidste om og kortlægge hinandens og egne styrker, kan vi være med til at spille hinanden gode. Det kan også gøre os opmærksomme på, hvordan vi fordeler opgaver mest hensigtsmæssigt, fordi vi alle gode til forskelligt.Har din organisation mon en ‘stenhuggertilgang’ eller en ‘gartnertilgang’ til styrker? Uanset tilgangen, så er Mettes klare opfordring: Kortlæg, udforsk og anvend styrkerne – det er en god måde at komme i gang med at få et styrkesprog i organisationen og få skruet op for den styrkebaserede læring. Hør Mettes mange gode vinkler og bud på, hvad vi konkret kan gøre.Gæst: Mette Marie Ledertoug er forkvinde i det nationale videncenter for positiv psykologi, Ph.D. i styrkebaseret læring. Oprindeligt uddannet lærer og psykolog. Særlig interesse i positiv uddannelse (positive education) og medforfatter til bogen ‘Kurs mod optimal læring’Værtinde: Sanne Østergaard NissenProduktion, redaktion og musik: Julie Kowal Kristiansen
#19 Flokdyret på arbejde – Henrik Tingleff
Jan 11 2024
#19 Flokdyret på arbejde – Henrik Tingleff
”Jo mere du vil gå igennem ild og vand for dine egne, jo mere villig er du også til at kaste både ild og vand mod dem, der er de andre. Det kan vi simpelthen se i psykologiske studier – jo gladere, vi er for vores egne, jo mere krigeriske bliver vi overfor de andre.”Hvorfor skal vi være agtpågivende overfor vores egen flokdyrsmentalitet?Hvad kan vi gøre for at træffe bedre beslutninger? Hvordan kan vi kloge mennesker blive mere opmærksomme på egne menneskelige, men dumme benspænd?I dette podcastafsnit har vi spændende og tankevækkende besøg af adfærdspsykolog Henrik Tingleff. Her giver han på fascinerende, eksemplificeret og foruroligende vis os indsigt i fem menneskelige parametre eller lidet flatterende sandheder om mennesket, som samtidigt er benspænd for godt samarbejde, god ledelse og trivsel på arbejdspladsen:Vi er enormt tilhørshungrendeVi er enormt påvirkeligeVi er langt mere autoritetstro, end vi lige går og trorVi er selvretfærdige, grænsende til det selvforherligendeVi er mere passive og mindre handlekraftige, end vi bilder os indMen hvad gør vi ved det? Her har Henrik heldigvis også nogle interessante opmærksomhedspunkter.Gæst: Henrik Tingleff er adfærdspsykolog og efterspurgt foredragsholder, underviser og rådgiver inden for alt der handler om at forstå og påvirke menneskers adfærd på et videnskabeligt grundlag. Han er tillige forfatter til bestselleren “Når Flokdyret Fejler”, radiovært og står blandt mange andre bag podcasten “MenneskeForsøg”Værtinde: Sanne Østergaard NissenProduktion, redaktion og musik: Julie Kowal Kristiansen
#18 Støjfri organisation – Bastian Overgaard
Dec 21 2023
#18 Støjfri organisation – Bastian Overgaard
”Vi taler med 150 ord i minuttet. Det er 9.000 ord i timen. Det svarer til 22½ A4-sider med ord, vi knalder i hovedet på hinanden, som er kladdesnak, fordi vi ikke er forberedte. Vi tænker, mens vi taler …”Hvorfor er det et problem, når vi overdynger hinanden med snak i vores organisationer?Hvad kan vi gøre for bedre at rumme stilheden? Hvordan kan vi aktivt bruge stilheden på arbejdspladsen til at skabe bedre møder, samarbejde, nærvær, større forståelse for hinanden og øget mental trivsel?Hvordan har du det med stilhed? Det er det første, som Bastian Overgaard siger, vi skal tage stilling til, førend vi overhovedet kaster os ud i at komponere og dirigere stilheden i organisationen. Det er nemlig ikke så nemt, som det lyder. Stilhed er ofte akavet, før den bliver naturlig, hvis ikke vi først øver os i trygge rammer – med familien, venner og/eller med en tæt kollega. På den måde er Bastian med til at åbne vores stilhedsverden, som både kan have komponenter af det restorative, refleksive og relationelle.Bastian har over 20 års erfaring med stilhed og silent performance, og hjælper os her med sit exceptionelle nærvær og sin ro til større forståelse af stilhed samt stilhedens mange facetter og fordele.Gæst: Bastian Overgaard er ledelsesrådgiver, foredragsholder, stilhedsekspert og forfatter til bestselleren ’Støjfri ledelse’. Han er tilmed aktuel med den søde og lærerige børnebog ’Øret, der ville finde sin ven’ – et hjerteprojekt, som han selv beskriver det.Værtinde: Sanne Østergaard NissenProduktion, redaktion og musik: Julie Kowal Kristiansen
#17 Kroppen og toppen i verdens mindste træningscenter – Anne-Lene Nielsen
Dec 7 2023
#17 Kroppen og toppen i verdens mindste træningscenter – Anne-Lene Nielsen
”Mit ærinde er egentlig, at vi bliver nødt til at være modige til at se, at kroppen og toppen hænger sammen” Hvorfor må vi ikke glemme kroppen, når vi går på arbejde?Hvad er verdens mindste træningscenter?Hvordan kan vi helt enkelt bruge fire små redskaber og lave øvelser dagligt, som træner vores trivsel? I dette afsnit har vi stærkt besøg af Anne-Lene Nielsen, som helhedsorienteret gør os klogere på at ensrette vores signaler, hvor kroppen taler til toppen og toppen taler til kroppen. Såsom ’smil og ret dig op’, der fra kroppen sender signal til toppen om, at vi nu skal præstere og være skarpe. Omvendt kan vi, når vi vil restituere og slappe af, sende signaler fra kroppen til hjerne ved at lukke øjnene ned, lukke af for sanseindtryk, gå ind i et roligt rum eller i naturen. Hun pointerer tillige tre hygiejnefaktorer: Søvn, vand og vejrtrækning, som er små motorer, der driver os frem og hjælper vores krop og hjerne til at fungere bedst muligt, og som vi skal huske at lade op. Med sig har Anne-Lene også fire hverdagsredskaber, som til sammen danner, det hun kalder, verdens mindste træningscenter og hjælper med at ensrette signalerne og agerer som små pauser, der kan hjælpe med at friske os op i løbet af arbejdsdagen: En elastik (til udstrækning af fingre og forstærke aktivering af muskulatur i nakke, skulder, mund og tunge), et sugerør (til opmærksomhed omkring vejrtrækning og påmindelse om at stoppe op og trække vejret. Bemærk sugerøret skal i munden og ikke i næsen … ;), en lille bold (hjælper os med at flytte fokus ud til kroppen og derved frigiver refleksionsplads i hovedet), og en ispind (bevidsthed om hvordan vi påvirker vores omgivelser og os selv via spejlneuroner. Vi spejler hinandens smil). Træn med, når vi her har fokus på samspillet mellem kroppen og toppen.Gæst: Anne-Lene Nielsen står bag virksomheden Intelligent Posture. Hun har en baggrund som specialist i bevægeapparatet med autorisation som kiropraktor og en mastergrad i positiv psykologi.Værtinde: Sanne Østergaard NissenProduktion, redaktion og musik: Julie Kowal Kristiansen
#16 Få glæden til at SPIRE i liv og ledelse – René Oehlenschlæger
Nov 23 2023
#16 Få glæden til at SPIRE i liv og ledelse – René Oehlenschlæger
”Må man godt sige, man skal være lykkelig? Og må man godt sige det i Danmark, som er et af verdens lykkeligste lande? Hvilket egentlig er underligt, vi ikke må det …”Hvorfor må vi i Danmark ikke tale om lykke og om ønsket om at være lykkelig? Hvad er ’wholebeing’ og kan vi sætte det på formel? Hvordan får vi lykken til at SPIRE i vores liv og organisationerRené Oehlenschlæger deler i dette afsnit en model inden for positiv psykologi med hensigten at skabe små lykkeboosts sat på formlen: SPIRE. En model der er udviklet af Dr. Tal Ben-Shahar and Megan McDonough med fokus på Wholebeing (Whole Person Well-being). René giver i afsnittet sine bud på at få glæden til at spire. Han kommer med mange gode småøvelser, men her er blot nævnt nogle få:S: Brug 3 minutter på at nedskrive: Hvorfor tager du på arbejde i dag?P: Slut morgenbadet med koldt vand: Hvor længe kan du stå?I: Skab en positiv spiral via dine spørgsmål til dem du møder: Hvad inspirerer dig og arbejder du med at lære lige nu?R: Giv og gør noget godt for dig selv og for mennesker i dit liv: Hvad vil du gøre?E: Vær opmærksom på det, som gør dig glad og stolt: Hvilke 3 ting ser dy frem til i dag?Gæst: René Oehlenschlæger er en garvet foredragsholder som formidler nyeste viden inden for positiv psykologi til virksomheder og medarbejdere. Han er uddannet i kemi og idræt fra Københavns universitet og har arbejdet 17 år i pharma- og biotekbranchen herunder som produktionschef i 6 år. Siden har han læst og studerer forsat positiv psykologi og lykkestudier i USA ved Tal Ben-Shahar. Sammen med Mikael Kamber er han forfatter til bogen Stærkere.
#14a Compassion på arbejdspladsen – Nanja Holland Hansen
Oct 26 2023
#14a Compassion på arbejdspladsen – Nanja Holland Hansen
Samtalen med Nanja er delt i to. Denne første del er et indblik i og en uddybning af, hvad compassion er, og fordelene ved træning i dette. Del to er en øvelsesdel, hvor Nanja guider to compassionøvelser: Compassion for os selv og compassion for andre, eksempelvis rettet mod en kollega, som du har det svært med. Du vælger selv, hvilken del du vil starte med.”Helt grundlæggende så handler compassion om, hvad er det, jeg kan tilbyde den verden, jeg lever i. Hvordan kan jeg være med til at lindre den lidelse, der er til stede – om det er på en arbejdsplads, i mit personlige liv, politisk …”Hvorfor kan vi både organisatorisk og menneskeligt få gavn af at beskæftige os med compassion på arbejdspladser?Hvad er compassion og hvilke kompetencer udvikles ved compassiontræning?Hvordan kan vi integrere compassionpraksis i det daglige?Compassion er en meget aktiv og interpersonel træning og måde at være i verden på. I dette afsnit åbenbarer Nanja Holland Hansen, hvad compassion er, og hvordan vi kan skabe en kultur i organisationen, hvor compassion er et bærende element. Herunder er psykologisk tryghed en del af det, vi træner, når vi træner compassion – eksempelvis at have modet til at gå til en kollega og blotlægge, at man har svært ved en arbejdsopgave og har brug for hjælp. Compassiontræning er en helt strukturel eller organisatorisk tænkning i forhold til, hvordan organisationen kan være med til at minimere medarbejderflugt, bekymringer, ensomhed, stress, angst og depression, og øge den generelle trivsel, opmærksomhed, følelsesregulering og social forbundethed. Nanja kommer også omkring de barrierer og udfordringer, der kan være ved compassiontræning. Hun problematiserer også, at der tales om compassionfatigue eller omsorgstræthed, da forskningen viser, at der måske mere er tale om empatitræthed.Gæst: Nanja Holland Hansen er psykolog, post doc. og forsker ved Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin, Dansk Center for Mindfulness og certificeret CCT (Compassion Cultivation Training) underviser fra Stanford UniversityVærtinde: Sanne Østergaard NissenProduktion, redaktion og musik: Julie Kowal Kristiansen
#10 Trivsel, bæredygtighed og tempo – Mikael Kamber
Sep 14 2023
#10 Trivsel, bæredygtighed og tempo – Mikael Kamber
”Der er en 1:1 sammenhæng mellem, hvor opmærksom du er på verden og det tempo, du har på: Har du lavt tempo, er du meget opmærksom på verden - også på hvordan folk omkring dig har det. Har du meget tempo på, er du meget lidt opmærksom på verden.” Hvorfor er trivsel, bæredygtighed og tempo essentielt sammenflettet for os og i relation til den verden vi er en del af? Hvad kan vi gøre for at undgå hastværk og for på bedste vis at håndtere livets store ildebrand?Hvordan og hvilke spørgsmål kan vi stille os selv og hinanden for at skabe mere trivsel og bæredygtighed?Mikael Kamber beriger os i dette afsnit med sin nysgerrighed, videbegær og hjertevarme formidlingsevne i relation til emnet trivsel, bæredygtighed og tempo. Vi kommer blandt andet omkring sociologen Hartmut Rosas pointe om accelerations- og aggressionssamfundet: Hvordan vi bliver hårde ved hinanden, os selv og jordkloden, når vi har for meget tempo på. Mikael kommer med en række gode og også personlige anbefalinger og følgende spørgsmål, der ikke haster, og som vi kan stille os selv og hinanden, eksempelvis på en gåtur sammen, hvor der er god tid til at lytte og se livet og verden i skriftende perspektiver:Hvilke opgaver virker som en magnet på dig?Hvornår oplever du et kæmpe overskud på arbejdet, på studiet, eller hvor du nu er?Hvad ville du være god til at undervise i?Hvilke episoder på arbejdet bringer altid smilet frem hos dig? Hvad bringer dig glæde?Hvad må gerne fylde mere i dit arbejde?Tillader din adfærd i bred forstand, at livet kan fortsætte?Gæst: Mikael Kamber er journalist, tv-vært, foredragsholder og forfatter til fem bøger – blandt andet 3 gode ting, Sur for en sikkerheds skyld? og Gå godt.Værtinde: Sanne Østergaard NissenProduktion, redaktion og musik: Julie Kowal Kristiansen