חסידות במאה העשרים ואחת: הרב חיים נבון משוחח עם הרב אייל ורד | 54#

אפשר לחשוב

Mar 23 2022 • 31 mins

מדוע רבים בציונות הדתית מחפשים היום מענה רוחני בחסידות? איזו בשורה רוחנית יש לחסידות לבני דורנו? ואיזו משמעות יש לחסידות בלי אדמו"ר?