Big Band Ritmo Sinfonica Città di Verona, Marco Pasetto, Matteo Costanzi