album

Jehra Tahi Pahnja Tahi

14 songs (1 hour and 14 minutes) Released on August 5, 2020
1
Bakur Pahe Mokal Day Wari
5:24
2
Bina Dil Ke Gahwo Tahi
5:54
3
Gahron Hi Falam Dil Ke Par
5:33
4
Goth Einde Kahden Goth Wara
4:43
5
Har The Hatla Ghoth Ke
3:39
6
Jaden Kahn Awan Ji Sangat
5:22
7
Jehra Tahi Pahnja Tahi
4:57
8
Kawar Tahi Ya Kurb Ghata Jo
5:48
9
Kite Ken Waqat Lari Main
5:17
10
O Sikan Paya Yaar Tuahnji Qadari Lahe
5:56
11
Sabhni Sahn Nibayo Muh Aa
5:25
12
Toke Pyar Muhnja Pukare Rahahin
6:53
13
Toke Yaar Mubarak Aahe
4:42
14
Wafa Je Sher Ma Aj Lurkh
4:38