Royal Swedish Orchestra, Royal Swedish Chorus & Charles Farncombe
Album

Vogler: Gustaf Adolf Och Ebba Brahe

Royal Swedish Orchestra, Royal Swedish Chorus & Charles Farncombe

37 SONGS • 2 HOURS AND 5 MINUTES • NOV 01 2019

1
Gustaf Adolf och Ebba Brahe: Act I: Overture
04:51
2
Gustaf Adolf och Ebba Brahe: Act I: Nej, jag det svär, så vekliga band
07:15
3
Gustaf Adolf och Ebba Brahe: Act I: Hvad af hans långa tystnad dömma
03:06
4
Gustaf Adolf och Ebba Brahe: Act I: Dolda vittne til min plåga
02:45
5
Gustaf Adolf och Ebba Brahe: Act I: Ett segel nalkas oss
02:50
6
Gustaf Adolf och Ebba Brahe: Act I: De har gått att söka dig
00:52
7
Gustaf Adolf och Ebba Brahe: Act I: Vackra Fröken, tag emot denna skänk
03:33
8
Gustaf Adolf och Ebba Brahe: Act I: Du det hör! Alt mitt hopp försvunnit
03:37
9
Gustaf Adolf och Ebba Brahe: Act I: Ach, drottningen är här, kom, skynda att mig följa
04:20
10
Gustaf Adolf och Ebba Brahe: Act I: Med blygsam känsla af min rätt
05:20
11
Gustaf Adolf och Ebba Brahe: Act I: Välan! Jag hämna skall min ära
02:13
12
Gustaf Adolf och Ebba Brahe: Act I: Han kommer, den höfding, hvars segrande styrka
01:35
13
Gustaf Adolf och Ebba Brahe: Act I: Här är han, den föfding, som fört våra härar
02:00
14
Gustaf Adolf och Ebba Brahe: Act I: Kom, hjelte, tag emot af eder drottnings händer
02:10
15
Gustaf Adolf och Ebba Brahe: Act II: Hvad tiden sagta skrider
07:05
16
Gustaf Adolf och Ebba Brahe: Act II: Stormens vreda ilar hafva qväft sin harm
01:01
17
Gustaf Adolf och Ebba Brahe: Act II: Ren vågens svall sig mindre höja
03:03
18
Gustaf Adolf och Ebba Brahe: Act II: Hvad misstänkt sammanhang!
03:21
19
Gustaf Adolf och Ebba Brahe: Act II: Se godag, min söta Pappa!
04:57
20
Gustaf Adolf och Ebba Brahe: Act II: Men, eder hälsas vård, min kung!
01:00
21
Gustaf Adolf och Ebba Brahe: Act II: Emellan skilda pligter dragen af kärlekens och ärans band
06:20
22
Gustaf Adolf och Ebba Brahe: Act II: Du sagt, att ingen finnes som båten föra kan?
01:55
23
Gustaf Adolf och Ebba Brahe: Act II: Goda tidningar, min Far!
00:20
24
Gustaf Adolf och Ebba Brahe: Act II: Gud! Hvad vällust hjerrat känner!
00:43
25
Gustaf Adolf och Ebba Brahe: Act II: Käre Herre, medan tiden förr er resa går förbi
06:05
26
Gustaf Adolf och Ebba Brahe: Act II: Ach, min Far!
04:47
27
Gustaf Adolf och Ebba Brahe: Act II: Jag segrat har… O Gud, hvad seger!
05:49
28
Gustaf Adolf och Ebba Brahe: Act III: Enda tröst för mina dagar
03:04
29
Gustaf Adolf och Ebba Brahe: Act III: Hvem nalkas? Grymma tvång!
03:44
30
Gustaf Adolf och Ebba Brahe: Act III: Vunnen är striden
04:40
31
Gustaf Adolf och Ebba Brahe: Act III: O Gud, jag skulle älskad vara!
02:22
32
Gustaf Adolf och Ebba Brahe: Act III: Om af den eld, som för dig brunnit
02:06
33
Gustaf Adolf och Ebba Brahe: Act III: Stolt är din själ, min Ebba, stor din styrka
02:51
34
Gustaf Adolf och Ebba Brahe: Act III: O Gud, ännu ej nog!
02:52
35
Gustaf Adolf och Ebba Brahe: Act III: Nu känner jag mig kung, nu stiger detta hjerta!
01:34
36
Gustaf Adolf och Ebba Brahe: Act III: Mitt öga öppnadt är, jag lyder Himlens vilja
05:06
37
Gustaf Adolf och Ebba Brahe: Act III: Lefven sälle af er låga
04:30
(C) 2019 Sterling Records

0:00