6 songs (24 minutes) Released on January 1, 2019
1
Авай
4:18
2
Оглум сенээ
3:54
3
Човаг
3:57
4
Ай-Суу
4:29
5
Сай-Суу, Сайзана
3:30
6
Тывызык болуп артар сен
4:10