11 songs (28 minutes) Released on September 20, 2019
1
SHABUR
3:22
2
SAMEAH
2:33
3
ALAMAIM
3:43
4
EMUNA
1:47
5
MISTORI
2:30
6
MARGISH
2:30
7
MANGINA
2:28
8
HAVER YAKAR
3:06
9
KADOSH
2:25
10
SHALEV
1:04
11
ATHALA
3:26