album

Ынчангы ол тоогу

21 songs (1 hour and 12 minutes) Released on May 20, 2019
1
Тоогу
3:07
2
Ынакшылым бил артар сен
3:09
3
Аялга
4:41
4
Ынак мен- чаражым
3:33
5
Чус даа чылды сээн биле
3:47
6
Чурээм ортенди
3:47
7
Чугле сенээ ынак болгаш
3:52
8
Чарлыышкын
3:38
9
Хуулгаазын чараш кыс
3:19
10
Хоорайлар
3:42
11
Хомуданчыг болду бе
2:44
12
Сорунзалыг
3:37
13
Сеткилимни сенээ мен
3:52
14
Сарыым- сарыым
2:45
15
Сактыышкын
2:49
16
Кожамыктар
3:49
17
Дун
2:59
18
Бодун билип кааптар сен
3:16
19
Аяна
3:39
20
Анайларым
2:56
21
Амыдырал чуртталга
3:24