1
Gonfio
Alessandro Paternesi
5:35
2
Melodico
Alessandro Paternesi
6:21
3
Il Passatore
Alessandro Paternesi
4:49
4
Ninna Nanna
Alessandro Paternesi
5:55
5
Meraviglioso
Alessandro Paternesi
3:02
6
West
Alessandro Paternesi
5:24
7
Per Apertura
Alessandro Paternesi
5:34
8
Solo N.1
Alessandro Paternesi
3:02