Дукхваха Очаев
Album

Маржа я1 х1ай безам

Дукхваха Очаев

45 SONGS • 3 HOURS AND 16 MINUTES • MAR 17 2018

1
Ахь йинчу кхеланна
04:18
2
Безаман хаза йоза
06:28
3
Хьай даг чу везар виллина
04:05
4
Хьо йолче вог1у со
04:09
5
Анжела
04:05
6
Анжела (2018)
03:44
7
Даьрг1хойшн
05:06
8
Бетта са
04:37
9
Езачух къаьстина
04:13
10
Турко
08:12
11
Маржа йа1 хьо деги езар
03:11
12
Хеда
02:42
13
Маржа я1 х1ай безам (2017)
05:54
14
Юрта вог1у новкъа вялла
03:44
15
Исламегар Даьрг1хошн
05:06
16
Са цу йо1е бахна безам
03:03
17
Нохчи къам
04:36
18
Тховса кхетта бетта са
01:12
19
Хьо х1инца д1а йоьду
06:24
20
Езар маре яхна боху
03:49
21
Х1у дича са хир ю те
02:18
22
Хьо мичхьа еха те
04:26
23
Хьо езаш хилла делха дог кира
03:03
24
Маржа я1 х1ай безам (2018)
04:52
25
Хьо яре сатуьйсуш
03:26
26
Йог1уш елахь йог1у ала
03:47
27
Хаза йо1
02:09
28
Тамила
03:27
29
Ас сайна сий ца деш
03:53
30
Г1ан санна
02:37
31
Нана
04:28
32
Кхи юха йог1ар яц хаза зама
03:03
33
Мила ву юрт йиллинарг
05:53
34
Ирсах хьегадеш дог са
03:05
35
Кхи к1ант хьуна веза вели
02:34
36
Са мерзи езар
08:10
37
Хьа жима дог доьлхуш ду ма боху
01:54
38
Лийр ду те вай
02:15
39
Мансур Раяна
03:48
40
Хьай даг чу кхи безам
15:47
41
Безам
01:55
42
Г1али чур массоч йо1ан
05:49
43
Вовшана гича
02:40
44
Генар бай т1е дялла зезаг
05:31
45
Хьоца кхи хир вац со уллехь
06:53

0:00