album

เสียงสีขาวสำหรับทารกนอนหลับ

5 songs (10 minutes)
1
นอนกรนขาว
1:31
2
เสียงสงบ
2:33
3
เสียงรบกวนสำหรับการนอนหลับ
2:00
4
การนอนหลับของทารกสีขาวเสียงรบกวน
1:38
5
พักผ่อนนอนหลับสนิท
2:33