album

Polish Birds - Polskie Ptaki

51 songs (3 hours and 14 minutes) Released on January 1, 2010
Disc 1
1
Lesser Whitethroat (Cierniówka)
2:49
2
Marsh Warbler (Lozówka)
2:32
3
Reed Warbler (Trzcinniczek)
1:56
4
Piegza
2:13
5
Trzciniak and Kumaki
3:06
6
Whipper (Zaganiacz)
2:29
7
Wood Warbler (Swistunka lesna)
2:29
8
Lesser Whitethroat 2 (Cierniówka 2)
4:25
9
Thrush Nightingale (Slowik szary)
4:02
10
Skylark (Skowronek)
2:31
11
Warbler (Gajówka)
2:10
12
Cap (Kapturka)
2:54
13
Meadow Pipit (Swiergotek lakowy)
2:18
14
Willow Warbler (Piecuszek)
2:30
15
Primrose (Pierwiosnek)
2:00
16
Swierszczak
2:36
17
Cuckoo (Kukulka)
4:00
18
Chaffinch (Zieba)
3:01
19
Ringdove (Grzywacz)
1:29
20
Goldfinch (Szczygiel)
3:02
21
Great Tit (Bogatka)
2:59
22
Great Tit 2 (Bogatka 2)
2:00
23
Yellowhammer (Trznadel)
2:01
24
Kowalik
2:45
25
Crickets (Swierszcze)
6:53
Disc 2
1
Falling drops of dew, a nightingale singing in the morning, which is echoed in the distance a cuckoo and blackbird (Opadające krople rosy, śpiew słowika o poranku, któremu wtóruje z oddali kukułka i kos)
3:27
2
Blackbird, Willow Warbler, primrose and insistent mosquito flying in (Kos, piecuszek, pierwiosnek oraz przelatujący natarczywy komar)
7:42
3
Lesser Whitethroat, oriole and the cuckoo in the depths of the forest (Głos cierniówki, przechadzający się bażant, w głebi lasu wilga i kukułka)
5:31
4
Thrush singing and accompanying him robin, blackbird and the oriole
7:01
5
Singing birds of the forest with rumble of woodpecker in the background (Śpiew ptactwa leśnego, w głębi stukot dzięcioła)
3:51
6
Clatter of the woodpecker in the Bialowieza Forest (Groźny, bliski stukot dzięcioła w Puszczy Białowieskiej)
5:20
7
Lesser Whitethroat, nightingale and the accompanying ringdove (Cierniówka, w głębi słowik i towarzyszący mu grzywacz)
4:07
8
The period of haymaking, crickets and orion (Okres sianokosów, a tudzież świerszcze i wilga)
1:52
9
Singing blackbird, oriole, robin willow warbler with the background of rustling trees (Śpiewający kos, wilga, rudziki piecuszek na tle szumiących drzew)
7:12
10
Croaking frogs, singing blackbird, and orion in the background (Rechocząca żabka, rozśpiewany kos, a w głębi wilga)
4:36
11
Oriole with echoing warbler and primroses (Wilga, a za nią wtórujące gajówka i pierwiosnek)
4:51
12
The voice of a swan, ducks floating in a pond, and singing skylark and quails (Głos łabędzia, kaczek pływających w stawie, a w głębi śpiew skowronka i przepiórki)
6:11
13
A murmur of a brook (Szmer strumyka)
6:26
14
Pond frogs and the accompanying birds (Żaby nad stawem i towarzyszące mu ptaki)
7:02
15
Cap with the backgroung of flowing creek (Kapturka na tie plynącego strumyka wody)
3:52
Disc 3
1
Blackbird, great tit, second great tit, and in the background wood warbler and cap (Kos, bogatka, w tle druga bogatka, czasem słychać świstunkę leśną i kapturkę)
3:58
2
Great tit singing a different "song", with sounds of the blackbird and the other great tit (Bogatka śpiewa inną "piosenkę", ciągle odzywa się kos i druga bogatka)
2:01
3
Blackbird, owl, great tit. Cap and singing of pied flycatcher (Kos, puszczyk, zaniepokojona bogatka. Pojawia się kapturka i coraz wyraźniej słychać śpiew muchołówki żalobnej.)
1:51
4
Blackbird and great tit, pied flycatcher, low monotonous cries of ringdove; chaffinch, hooded crow, then ringdove (Kos i bogatka, muchołowka żałobna, niskie monotonne okrzyki grzywacza; słychać ziębę, wronę siwą, potem grzywacza)
3:59
5
Blackbird changing "the song " great tit, wood warbler in the background, robin (Kos i zmieniająca "piosenki" bogatka, w tle świstunka leśna, pojawia się rudzik)
4:18
6
Blackbird and great tit. Birds fall silent for a moment observing the predator, then they start making warning squeaks. Blackbird again, woodpecker and finch sounding their mating signals (Z kosem i bogatką, śpiewa mysikróik. Na chwilę ptaki milkną zauważając drapieżnika, wydają ostrzegawcze piski)
7:50
7
Chaffinch, wood warbler, blue tit, great tit and ringdove. (Zięba, świstunka leśna, modraszka, bogatka i grzywacz.)
0:56
8
Chaffinch, wood warbler, great tit, upset robin, collared dove. (Zięba, świstunka leśna, bogatka, zaniepolojony rudzik, sierpówka.)
1:01
9
Sitting on the tree trunk black woodpecker; in the background two finches and blackbird. Black woodpeckerscreams flys away (Siedzący na pniu dzięcioł czarny, w tle dwie zięby i kos. Dzięciol czarny zrywa się do lotu wydający krzyk)
1:59
10
Chaffinch, Wood Warbler, Blue Tit, Great Tit, Hooded Crow. (Zieba, swistunka lesna, modraszka, bogatka, wrona siwa.)
2:02
11
Birds in the morning at the forest edge (Ptaki o poranku na skraju lasu)
14:51