album

Kutcheri, Experience The Live Performance

9 songs (1 hour and 44 minutes)
Disc 1
1
Vanajakshi - Kalyani
9:00
2
Ananda Natanaprakasham
9:59
3
Eppadi Manam Tunindado
14:42
4
Ragam - Bilahari
12:46
5
Shrl Camundeshvari
19:00
Disc 2
1
Shri Camundeshwari - Bilahari - Continued
19:54
2
Maramanam - Hindolam - Rupakam
5:28
3
Shlokam - Shrutvagunan - Ragamalika
13:14
4
Govardhana Giri - Darbari Kannada - Adi
0:52