album

Enchanting Chinese Ballads Vol. 3

41 songs (42 minutes) Released on January 1, 2002
1
Dance of Pick Tea Lanterns
Li Lingyu
0:59
2
The Beautiful Scenery of Zhuang Country
Yang Shuguang
0:23
3
Diger Ditty
Zhang Ye
1:03
4
A Song of Shepherd
Yan Weiwen
0:50
5
Tea Leaves Are Green
Li Lingyu
1:21
6
Singing of My Beautiful Native Place
Liao Sha
0:59
7
Seeing My Sweetheart Off
Zhao Li
0:38
8
Playing Swing
Yang Shuguang
1:12
9
Clipping Paper Flowers
Zhao Li
0:46
10
Longing for My Lover
Yang Shuguang
0:37
11
Miss You My Darling
Tu Honggang; Zhang Ye
0:56
12
Embroidering Pouch
Wu Jing
1:46
13
Crossing the West Ferry
Cheng Guilan
1:48
14
Smiling Three Times
Li Lingyu
1:19
15
Gathering Wild Jujubes
Wu Jing
1:04
16
The Swallow
Yan Weizi
1:12
17
Malan Love Song
Li Lingyu
0:54
18
A Pair of White Doves
Wu Jing
0:51
19
Xiajiacuo
Cheng Guilan; Yan Weiwen
1:01
20
Tudar and Malia
Tu Honggang
1:34
21
Red Morningstar Lilies Are Blooming
Yang Shuguang
1:09
22
Song of Shoulder Pole
Li Lingyu
0:40
23
Singing of My Ningxia
Liao Sha; Ye Mao
0:55
24
The Love Song of Herdsman
Yan Weiwen; Yang Shuguang
0:28
25
Horse Driving Song
Tu Honggang; Zhang Ye
0:40
26
Picking Pomegranates
Cheng Guilan; Tu Honggang
1:01
27
Joyful With the Sunrise
Yan Weiwen
1:16
28
Song of the Wuzhi Mountain
Li Lingyu
0:56
29
Pony Street in Yunnan
Tu Honggang; Zhang Ye
0:46
30
Gathering Grapes
Yan Weiwen
1:14
31
Song of Happiness
Liao Sha
1:23
32
Watching Yanko
Zhang Ye
0:38
33
Words at the Tip of My Tongue
Yang Shuguang
0:45
34
The Girl Has Changed Heart
Cheng Guilan
1:09
35
What Flowers Are Blooming in Pairs
Liao Sha; Ye Mao
1:09
36
Song Of Flowers Of Shanxi
Yang Shuguang
1:12
37
Song of Crab
Tu Honggang
0:57
38
Lullaby
Cheng Guilan
1:09
39
Seeing Visitors off in Four Directions
Zhao Li
0:56
40
Rising Higher Step by Step
Liao Sha; Ye Mao
0:46
41
Rising Higher Step by Step
Liao Sha; Ye Mao
1:48